Startpagina Actueel

Varkensbedrijven in het voormalig besmette gebied in de Gaume krijgen groen licht om te herbevolken

Op maandag 25 januari 2021 wordt het ministerieel besluit gepubliceerd dat de herbevolking toestaat van de varkensbedrijven die gelegen zijn in de gebieden in de provincie Luxemburg die getroffen werden door AVP. Zij moesten in 2018 hun varkens preventief laten afmaken.

Leestijd : 3 min

Het FAVV is blij met dit goede nieuws voor de houders uit dit zwaar getroffen gebied. Het Agentschap nam contact met hen op om hen te ondersteunen bij de praktische zaken.

Terugkeer naar normale gang van zaken

Naast deze toelating voor het herbevolken, maakt dit ministerieel besluit een terugkeer naar de normale gang van zaken voor de hele Belgische varkenssector mogelijk. Zo is het terug mogelijk om varkens, zowel slacht- als fokvarkens, van verschillende herkomst op hetzelfde voertuig te laden. Uiteraard moeten de regels en bioveiligheidsmaatregelen goed opgevolgd worden. Ook het lossen van een lading fokvarkens op meerdere bedrijven is weer mogelijk.

In september 2018 werd Afrikaanse varkenspest (AVP) ontdekt bij everzwijnen in de bossen in het zuiden van de provincie Luxemburg. Heel vlug werden gebieden afgebakend conform de regelgeving van de Europese Unie. Het FAVV, de federale overheid en, op regionaal niveau, de administraties en het Waals Gewest hebben vervolgens – elk in het kader van hun bevoegdheden en in uitstekende samenwerking – een reeks beheersmaatregelen genomen om het AVP-virus op Belgisch grondgebied uit te roeien en de verspreiding ervan naar de varkensbedrijven te voorkomen.

Deze aanzienlijke inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen: sinds september 2019 zijn er geen aanwijzingen meer van nieuwe infecties of circulatie van het virus bij everzwijnen. Daarnaast is de Belgische varkenspopulatie gevrijwaard gebleven van elke besmetting.

Herwinnen AVP-vrije status

Op basis van deze resultaten heeft België na 1 jaar, zoals vereist in de voorwaarden, zijn status ‘vrij van AVP’ teruggewonnen op Europees en internationaal (OIE) niveau. Bovenop het hervatten van de activiteiten in de gebieden die getroffen zijn door AVP, zorgt het herwinnen van de AVP-vrije status er ook voor dat de onderhandelingen met derde landen, die een embargo hadden ingesteld op Belgisch varkensvlees, weer op gang worden gebracht.

David Clarinval, federaal minister van Landbouw: “Ik wil iedereen bedanken die inspanningen geleverd heeft om ervoor te zorgen dat België zijn vrije status ‘Afrikaanse varkenspest’ herwon, met name de varkenshouders die hun dieren hebben moeten afmaken. Dankzij hun inspanningen kunnen we maatregelen waartoe de sector gedwongen werd, intrekken. Het nieuwe ministerieel besluit betekent dat de activiteiten van de varkenssector in de getroffen regio opnieuw hervat kunnen worden maar ook dat de beperkingen voor transport verminderd worden. Goed nieuws aan de start van het nieuwe jaar 2021, maar het blijft belangrijk om waakzaam te zijn en de bioveiligheidsmaatregelen zo goed mogelijk op te volgen. Op die manier kunnen we onze vrije status behouden.”

Waakzaamheid blijft belangrijk

De Afrikaanse varkenspest circuleert nog steeds in Oost-Europa en het virus heeft zich in september verder verspreid naar Duitsland in het grensgebied met Polen. Ons land volgt, net als alle Europese landen, de situatie aandachtig op om zo een tweede introductie van het virus te voorkomen.

LV-FAVV

Lees ook in Actueel

Tips voor het nieuwe bemestingsseizoen dat start op 16 februari

Akkerbouw Voor de waterkwaliteit is het belangrijk dat de landbouwers op een oordeelkundige manier bemesten volgens de 4 j’s, zodat meststoffen maximaal naar de plantgroei gaan en zo min mogelijk uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater. Dat kan door de juiste mestsoort en juiste dosis te gebruiken, op het juiste tijdstip te bemesten en met de juiste bemestingstechniek. De Vlaamse Landmaatschappij(VLM) geeft meer uitleg.
Meer artikelen bekijken