PAS-panel bereidt nieuwe reglementering voor

Over de Programmatorische Aanpak Stikstof komt er overleg met de landbouwsector.
Over de Programmatorische Aanpak Stikstof komt er overleg met de landbouwsector. - Foto: LBL

Al tientallen jaren worstelt Vlaanderen met de neerslag van stikstof op haar kwetsbare natuurgebieden. “Dat leidt op veel plaatsen tot een achteruitgang van de natuurwaarden, een slechtere lucht- en waterkwaliteit, het uitsterven van belangrijke diersoorten en een verstoring van de biodiversiteit”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir.

Voldoen aan uitdagingen én rechtszekerheid bieden

Het is volgens haar de bedoeling om zo vlug mogelijk een definitieve Programmatorische Aanpak Stikstof of zogenaamde PAS voor te kunnen stellen om het hoofd te kunnen bieden aan die uitdaging en rechtszekerheid te garanderen bij de verdere vergunningenverlening.

“Het voorbije jaar werden daarvoor al inspanningen geleverd en voorbereidingen getroffen. “Om ervoor te zorgen dat de definitieve PAS voor voldoende rechtszekerheid en effectiviteit zorgt, laat de Vlaamse regering zich nu bijstaan door een expertenpanel onder het voorzitterschap van Silvia Lenaerts, vicerector van U Antwerpen.” Het PAS-panel wordt nog aangevuld met een of meerdere Nederlandse experts.

Parallel aan de werkzaamheden van het PAS-panel zal veel overleg volgen met de verschillende stakeholders, waaronder de Vlaamse industrie en de landbouwsector, belooft Vlaams minister Zuhal Demir.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent