Startpagina Actueel

Additief Bovaer verlaagt methaanemissies van melkkoeien in Nederland tot wel 40%

Bovaer, een veevoeradditief van DSM, vermindert de methaan uitstoot van melkkoeien in Nederland significant. Dit zijn de conclusies van een onderzoek naar de werking van DSM’s methaanremmer Bovaer, dat is uitgevoerd door Wageningen Livestock Research op de Dairy Campus in Leeuwarden.

Leestijd : 2 min

Het onderzoek met DSM’s methaanremmer Bovaer is ontwikkeld en uitgevoerd door een consortium van partners uit de hele zuivelwaardeketen, bestaande uit DSM, Wageningen Universiteit & Research, FrieslandCampina, Agrifirm, De Heus Voeders en ForFarmers.

Het onderzoek duurde 3 maanden en werd uitgevoerd op de Dairy Campus in Leeuwarden, onder supervisie van veevoederexperts van de Wageningen Universiteit & Research.

De proef is opgezet om de hoeveelheid methaanreductie vast te stellen bij 3 verhoudingen graskuil en maiskuil van het ruwvoer, typisch voor omstandigheden in verschillende regio’s in Nederland en bij 2 doseringen van de methaanremmer Bovaer.

Toepasbaar in heel Europa

De studie is uitgevoerd met 64 Holstein-Friesian koeien in het midden van hun lactatie. De wetenschappers onderzochten het effect van het toevoegen van een lage dosering (60 mg/kg voer DS) en een medium dosering (80 mg/kg voer DS) Bovaer aan de 3 verschillende rantsoenen.

De gegevens uit het onderzoek dienen als onderbouwing voor een accreditatie van Bovaer in de klimaatmodule van de Nederlandse Kringloopwijzer maar zijn toepasbaar in heel Europa. In de Kringloopwijzer wordt methaan uitgedrukt per kilo voer.

Infographic Bovaer onderzoek Nederlandse melkkoeien_NL

De lage dosering van Bovaer gaf 27% minder methaanuitstoot per kg voer wanneer het rantsoen geen maiskuil bevatte, tot 35% minder methaanuitstoot per kg voer bij het hoogste aandeel maiskuil. Bij de medium dosis van Bovaer was dat respectievelijk 29% en 40% minder methaanuitstoot.

De resultaten geven boeren inzicht in het effect van het gebruik van de methaanremmer. Bovendien bieden concrete methaanreductiegegevens de kans om individuele boeren te erkennen en te belonen voor de duurzaamheidsmaatregelen die ze nemen in hun bedrijf.

Bovaer is een veevoederadditief

Bovaer is een veevoeradditief voor koeien en andere runderen en herkauwers zoals schapen, geiten. DSM heeft het additief in 10 jaar tijd bedacht en ontwikkeld. Het is tot op heden de meest uitgebreid bestudeerde en wetenschappelijk bewezen oplossing voor het probleem van methaanuitstoot door vee.

Slechts een kwart theelepel Bovaer per koe per dag vermindert de methaan uitstoot gemiddeld met ongeveer 30%. Het voederadditief draagt daardoor direct bij aan een aanzienlijke vermindering van de ecologische voetafdruk van vlees, melk en zuivelproducten. DSM heeft aanvragen ingediend voor registratie van het veevoeder additief in Europa en in andere regio’s onder de naam Bovaer.

DSM werkt samen met partners in de waardeketen voor zuivel en vlees in de hele wereld om de methaanremmer op de markt te brengen. Samenwerkingen behelzen gezamenlijke proeven om de effectiviteit in lokale boerensystemen te bevestigen, het samen ontwikkelen van milieuvriendelijke zuivelproducten en het ontwikkelen van commerciële modellen.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Opnieuw een uitdagend jaar voor aardappeltelers

Aardappelen De Verenigde Naties (FAO) riep 30 mei uit tot de ‘Internationale Aardappeldag’. Het gewas is van wereldbelang voor de voedselvoorziening, maar onze aardappelboeren hadden het vorig jaar niet makkelijk met de teelt. Ook dit jaar kampen ze alweer met heel wat uitdagingen.
Meer artikelen bekijken