Vlaamse regering keurt besluit rond verbod op glyfosaat-gebruik goed

Vlaamse regering keurt besluit rond verbod op glyfosaat-gebruik goed

Minister Schauvliege liet in het voorjaar weten een verbod op glyfosaat, de actieve stof in onder meer Roundup, te willen invoeren. De Amerikaanse chemiereus Monsanto zou immers wetenschappelijke studies hebben beïnvloed om te voorkomen dat de populaire onkruidverdelger kankerverwekkend zou worden genoemd. Schauvliege riep het voorzorgsprincipe in om het gebruik aan banden te leggen.

Afgelopen woensdag keurde het Vlaams Parlement de decretale basis voor het verbod al goed en nu zet de regering het licht op groen voor een besluit dat het verbod concreet vorm geeft. Dat besluit gaat nu voor advies naar de Raad van State. Het is voorlopig nog onduidelijk wanneer het verbod effectief in werking zal treden.

Belga

Meest recent

Meest recent