Steeds meer landbouwers hergebruiken hun water

In 2018 werden 462 investeringen geselecteerd die te maken hadden met circulair watergebruik.
In 2018 werden 462 investeringen geselecteerd die te maken hadden met circulair watergebruik. - Foto: LBL

Land- en tuinbouwers kunnen via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds steun aanvragen voor projecten rond circulair watergebruik. Het gaat onder meer om opslag en hergebruik van condenswater van warmtekrachtkoppeling, waterbassins voor regenwateropvang en waterzuivering.

In 2018 werden 462 investeringen geselecteerd die te maken hadden met circulair watergebruik, voor een bedrag van 3,7 miljoen euro. In 2019 was dit aantal gestegen naar 567 investeringen voor een geselecteerd investeringsbedrag van 6,2 miljoen euro. In 2020 bedroeg het aantal geselecteerde investeringen zelfs 643, goed voor 6,1 miljoen euro.

"Water is een schaars goed waar we spaarzaam mee moeten omspringen", aldus Crevits. "Land- en tuinbouwers investeren steeds meer in circulair watergebruik zodat er geen water verloren gaat."

Belga

Meest recent

Meest recent