Startpagina Pluimvee

Productie ganzenlever binnenkort verboden in Brussels Parlement

Brussel wordt het eerste gewest waar de productie van ganzenlever verboden wordt. De commissie Leefmilieu keurde dinsdag een ontwerp van ordonnantie hierover unaniem goed. Het is een symbolisch verbod aangezien Brussel in tegenstelling tot Vlaanderen en Wallonië geen producenten heeft, maar staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V) wees erop dat het verbod ook een signaal naar de consument is. Liesbet Dhaene (N-VA) hekelde dat haar resolutie over een verbod op onverdoofd slachten niet eens in commissie besproken kan worden.

Leestijd : 2 min

Het ontwerp van Debaets, dat een voorstel van Ecolo-Groen van een jaar eerder overneemt, voorziet in een verbod op het dwangvoederen op dieren. In de praktijk slaat dat voornamelijk op de productie van ganzenlever of foie gras, w aarbij g anzen of eenden dwangmatig gevoederd worden zodat hun lever onnatuurlijk groot wordt. In het hoofdstedelijk gewest zijn er geen dergelijke kwekerijen, in tegenstelling tot Vlaanderen (1) of Wallonië (7 of 8). Maar Bianca Debaets wees erop dat ze in overleg is met de andere gewesten opdat zij het Brusselse voorbeeld zouden volgen. Bovendien is het verbod op de productie een krachtig signaal naar de consumenten toe, benadrukte ze.

Liesbet Dhaene kondigde aan dat N-VA de tekst in plenaire zal goedkeuren - de fractie heeft in commissie geen stemrecht -, maar ze wees erop dat het om een symbolische stemming ging omdat er geen producenten in Brussel zijn. "Wat is het volgende? Een verbod op walvissenjacht?", vroeg ze zich af, terwijl ze hekelde dat haar voorstel van resolutie over onverdoofd slachten niet eens op de commissieagenda geraakt. "En dat is een thema dat wel relevant is in het Brussels gewest, waar in tegenstelling tot Vlaanderen en Wallonië nog steeds geen algemeen verbod is. De commissievoorzitster heeft mij een brief geschreven waarin ze stelt dat de bespreking zowel door meerderheid als oppositie, dus ook de groenen, niet opportuun geacht werd". Annemie Maes ontkend e dit en benadrukte dat Groen de discussie over dat onderwerp niet uit weg wil gaan.

Belga

Lees ook in Pluimvee

SALV vraagt om te wachten met Vlaamse normen voor kalkoenenhouderij

Pluimvee Het is op zich een goede zaak dat de Vlaamse regering met een nieuw besluit een normenkader voor het dierenwelzijn in de professionele kalkoenenhouderij wil invoeren. Tegelijk is het belangrijk om het gelijke speelveld in voldoende mate te waarborgen. Daarom vraagt de SALV aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) om de invoering uit te stellen tot er Europees beleid terzake is.
Meer artikelen bekijken