Startpagina Actueel

Provincie Vlaams-Brabant weigert vergunning voor uitbreiding kippenstal in Landen

De provincie Vlaams-Brabant heeft de vergunningsaanvraag voor de bouw van 2 nieuwe kippenstallen langs de Sint-Norbertusstraat in Landen geweigerd. De aanvraag omvatte een belangrijke uitbreiding van het pluimveebedrijf tot het houden van 84.000 vleeskippen. Het huidige pluimveebedrijf is vergund voor het houden van 17.720 vleeskippen.

Leestijd : 2 min

De vergunningsaanvraag werd in september 2020 ingediend en een maand later volledig en ontvankelijk verklaard. Tijdens het openbaar onderzoek werden 127 bezwaren ontvangen.

Impact op de omgeving

Na een adviesronde en een grondig onderzoek heeft de provincie Vlaams-Brabant beslist de aanvraag voor de bouw van de 2 nieuwe stallen en de uitbreiding tot het houden van 84.000 vleeskippen te weigeren. De reden hiertoe is dat het buiten kijf staat dat de uitbreiding een significante negatieve impact zal hebben op de omgeving, met name de nabijgelegen woningen.

“Er werd een geurstudie uitgevoerd en daaruit blijkt dat de dichtstbijzijnde woningen in het noorden door de uitbreiding te kampen zouden krijgen met geurimmissies boven de 3 OUe/s, wat een eenheid is om geurhinder aan te duiden. Dit effect wordt in het richtlijnenboek landbouwdieren als aanzienlijk negatief beschouwd”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “Bovendien werd er in de geurstudie een geuremissiefactor gehanteerd van 0,33 OUe/s per dier.”

Aangepaste geuremissiefactor

“Na recent bijkomend onderzoek werd de geuremissiefactor echter aangepast naar 0,59 OUe/s per dier waardoor de immissies aan de nabijgelegen woningen nog hoger zouden zijn dan voorgesteld in de geurstudie”, gaat Nevens verder. “De geurstudie is dus niet meer actueel. Er kan bijgevolg geen correcte inschatting gemaakt worden van de werkelijke geurhinder op basis van de meest recente wetenschappelijke gegevens. Daarom hebben we, vanuit het voorzichtigheids- en zorgvuldigheidsprincipe, beslist de aanvraag te weigeren. Bovendien kan men de vraag stellen of een dergelijke uitbreiding aan de orde is in het kader van de huidige stikstofproblematiek."

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Laag gehalte mycotoxines in maïsoogst 2022

Akkerbouw Het mycotoxinegehalte in de korrelmaïs is dit jaar opnieuw laag. Fegra en BFA voerden ook dit jaar een gerichte monitoring uit om de aanwezigheid van mycotoxines in korrelmaïs, kort na de oogst, te bepalen. Voor deze gegevens konden Fegra en BFA rekenen op hun eigen sectorale bemonsteringsplannen en op aanvullende info van BFA-leden.
Meer artikelen bekijken