Startpagina Bieten

Aandachtspunten voor de uitzaai van suikerbieten

De eerste bietenvelden zijn of worden momenteel ingezaaid. In deze optiek wijst het Bieteninstituut (KBIVB) op enkele aandachtspunten.

Leestijd : 2 min

Ondanks de winterse omstandigheden stelt het Bieteninstituut op heel wat percelen waar vorig jaar bieten geteeld werden (maar ook waar bietenhopen lagen) vast dat bieten en bietenkoppen nieuw blad vormden.

Vergelingsvirus

Deze hergroeide bieten bieden overlevingskansen en vroege ontwikkelingskansen voor groene bladluizen die overdragers zijn van het vergelingsvirus. Het KBIVB raadt dan ook aan om deze bietenkoppen zo snel mogelijk, bij voorkeur mechanisch, te vernietigen en ze onder te werken.

Ook wordt aanbevolen om de silo's met voederbieten, aanwezig op de landbouwbedrijven en die een reservoir van bladluizen en virussen vormen, te verwijderen.

Hergroeide bieten bieden vroege ontwikkelingskansen voor groene bladluizen .
Hergroeide bieten bieden vroege ontwikkelingskansen voor groene bladluizen . - Foto: KBIVB

Niet overhaasten

Gezien de afgelopen zonnige dagen warmt de bodem langzaam op en droogt hij aan de oppervlakte. Op 15-20 cm kan echter nog een hoge vochtigheidsgraad aanwezig zijn.

Controleer de vochttoestand van uw grond voordat u ingrijpt, met het risico op compacteren van de bodem. Elke verdichting vóór het zaaien zal de wortelontwikkeling van het gewas beïnvloeden. Om dit te doen, kan een spadeproef een goede indicator zijn van de toestand van uw bodem. Neem een spade grond en gooi het voor u uit, het moet uit elkaar vallen om de grond te kunnen bewerken. De bovenlaag moet verkruimelen (zaaibed) en de grond in de diepte mag niet samengedrukt zijn.

Bemesting

Wees bijzonder voorzichtig met het toedienen van meststoffen in het voorjaar, vermijd hoge stikstof- en kaliumtoepassingen (chloride) te dicht bij de zaai. Een hoge concentratie meststoffen in het zaaibed kan verbrandingen van de kiemen veroorzaken.

Conform bietenzaad

Zoals elk jaar heeft het KBIVB op een willekeurige manier bietenzaad bemonsterd in de 97 commerciële loten, om de kwaliteit van deze zaden te controleren. Alle geanalyseerde loten zijn conform voor hun kaliber volgens het voorgeschreven lastenboek.

KBIVB

Lees ook in Bieten

Reageer snel op onkruiden in bietenpercelen

Bieten Het Bieteninstituut (KBIVB) waarschuwt om snel te reageren op de aanwezigheid van onkruiden in suikerbietvelden. Verder bemerken ze dat we opnieuw met een late uitzaai van bieten kampen.
Meer artikelen bekijken