Startpagina Akkerbouw

Aantal sancties toegepast door departement Landbouw & Visserij na VLM-inbreuken stijgt

Wie de heel ingewikkelde en verregaande mestregelgeving onvoldoende opvolgt, kan naast een boete van de VLM ook inkomenssteun verliezen. Die laatste sancties worden opgelegd door het departement Landbouw & Visserij. Uit cijfers blijkt dat het aantal door het departement toegepaste sancties jaar na jaar algemeen stijgt.

Leestijd : 3 min

Deze cijfers werden bekendgemaakt door Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V), na een schriftelijke vraag van Chris Steenwegen, Vlaams parlementslid voor Groen. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) controleert onze landbouwers op de naleving van de mestwetgeving. Volgens het Mestrapport 2020 werden in de periode 2016-2019, op basis van risicoanalyse, in totaal 1.527 bedrijven doorgelicht.

Meer gevolgen

In de periode 2016-2018 kregen ongeveer 40 % van deze bedrijven gevolgen. Dat percentage steeg tot 55 % in 2019. Tegelijkertijd steeg bij de bedrijven met gevolgen ook het aandeel bedrijven met maatregelen van 60 % in 2017 tot ongeveer 70 % in 2018 en 2019. Het aandeel bedrijven die een boete kregen opgelegd, steeg van 20 % in 2017 tot 52 % in 2018 en 60 % in 2019. In de beginjaren werden meer waarschuwingen opgelegd en documenten gecorrigeerd zonder er een boete of maatregel aan te koppelen, maar vanaf 2018 trad de Bedrijfsdoorlichting strenger op.

“VLM leg daarvoor zelf boetes op, maar, als een landbouwer de regels niet volgt, voldoet hij mogelijk ook niet aan de cross compliance binnen pijler 1 van de Europese landbouwsubsidies. Om de rechtstreekse inkomenssteun te kunnen genieten, moeten landbouwers immers voldoen aan een aantal randvoorwaarden die Europa oplegt. Die zijn een afleiding van een aantal Europese richtlijnen die hun vertaling kregen in het Vlaamse milieubeleid”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Chris Steenwegen.

Uit het schriftelijk antwoord van Vlaams landbouwminister Hilde Crevits blijkt dat het departement Landbouw & Visserij alle overtredingen die door VLM worden gemeld naar aanleiding van controles die zij uitvoert, verwerkt. “Het is dus VLM zelf die inschatting maakt of de vaststellingen tijdens de controles al dan niet een inbreuk op de randvoorwaarden uitmaken.”

Wel of geen premies

Als de overtreder geen premies aanvraagt in het kader van de eerste of tweede pijler van GLB, dan kan het departement niet verder optreden en zijn er geen verdere gevolgen of sancties die door het departement kunnen worden opgelegd. Als de overtreder wel bepaalde premies aanvraagt in het kader van die eerste of tweede pijler, dan past het departement het bijhorende sanctiepercentage toe op alle steunbedragen van oppervlakte- en diergerelateerde maatregelen van de eerste of tweede pijler.

Een aantal cijfers

Afhankelijk van de ernst van de inbreuk, de omvang en het permanent karakter bedraagt dit percentage voor een eerste niet-naleving 1 %, 3 % of 5 %. “In bepaalde omstandigheden kan vanwege een gering belang van de niet-naleving geoordeeld worden enkel een waarschuwing te geven”, zegt minister Hilde Crevits. “De concreet toe te passen sanctiepercentages op de uitbetaling zijn afhankelijk van het soort overtreding. Deze zijn op voorhand vastgelegd en worden na registratie van de inbreuk automatisch toegepast. “Er is dus geen interpretatiemarge per individueel geval en er is evenmin een onderscheid of de overtreding door VLM dan wel door het departement werd vastgesteld.”

In 2016 bedroeg het aantal door VLM gemelde inbreuken bij landbouwers met inkomenssteun 106. Dat evolueerde in de volgende jaren naar 128 (in 2017), 120 (in 2018), 181 (in 2019) en 180 (in 2020). De gegevens voor 2020 zijn nog voorlopig, aangezien nog niet alle controleresultaten verwerkt zijn op dit moment of nog niet alle betalingen zijn uitgevoerd voor de campagne 2020. In de bijgevoegde tabellen werden nog meer cijfergegevens verwerkt over het aantal door de VLM vastgestelde inbreuken en over de gevolgen die daar door het departement werden aan gegeven.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken