Boerenforum en andere organisaties komen op voor een betere toegang tot grond voor boeren

Tijs Boelens, woordvoerder Boerenforum:  Als we nu niet ingrijpen is er geen grond meer voor voedsel.
Tijs Boelens, woordvoerder Boerenforum: Als we nu niet ingrijpen is er geen grond meer voor voedsel. - Foto: LV

In Oosterzele voerden vorige zaterdag tientallen sympathisanten van Boerenforum, Wervel, Climaxi en Fian met vlaggen en borden ‘Grond voor voedsel’ actie tegen het nieuwe stuk N42 tussen Wetteren en Geraardsbergen. Het was de kick-off van een campagne die verder wordt uitgerold.

Trend verder aanpakken

“We willen laten zien dat landbouwgrond alsmaar schaarser wordt doordat ze enerzijds wordt ingenomen door industrie, verstedelijking, wegen, speculatie en mensen die er tuinen of paardenweides van willen maken en anderzijds door concurrentie van grootschalige en destructieve agro-industrie. Deze trends moeten dringend worden aangepakt of er is binnenkort geen grond voor voedsel meer over”, geeft bioboer Tijs Boelens mee.

Volgens Boerenforum en de ondersteunende organisaties illustreert de situatie aan de N42 tussen Wetteren en Geraardsbergen de dynamieken die nog verder in Vlaanderen woren teruggevonden. “Landbouwers moeten wijken voor uitbreiding van industrie, woningen en wegen. Vaak gaat het om investeringen die niet wenselijk, schadelijk of onnodig zijn, of waarvoor alternatieven kunnen worden gevonden.”

Elke dag verdwijnt 7 ha open ruimte, waarvan een groot deel landbouwgrond. “Het probleem is voldoende bekend en in kaart gebracht, maar politieke maatregelen blijven uit. De instrumenten die al worden uitgewerkt dreigen hun doel voorbij te schieten. Eind maart sprak een ongeziene coalitie van landbouwers, natuurbeschermers, architecten en stedenbouwkundigen, zich nog uit tegen de Vlaamse betonstopplannen omdat ze niet zullen leiden tot de nodige bouwshift.”

Op zaterdag 17 april werd wereldwijd actie gevoerd voor duurzame en sociaal rechtvaardige landbouw. Als herdenking van 19 boeren van de landloze boerenbeweging in Brazilië die op 17 april 1996 vermoord werden, in opdracht van grootgrondbezitters. Naar aanleiding van deze internationale actiedag wil Boerenforum de aandacht vestigen op het grondprobleem in België.

“Het is opvallend dat, ondanks het feit dat het probleem gekend is, er in de beleidsvisie van landbouwminister Hilde Crevits zo weinig aandacht naar uitgaat. De enige concrete maatregel die naar voor wordt geschoven is een hervorming van de pachtwet. Een hervorming kan mogelijk een positieve impact hebben, maar het grondprobleem is veel complexer en moet ook op andere fronten worden aangepakt. Daarom blijven wij op dezelfde nagel kloppen, zodat het grondprobleem op een globale manier wordt aangepakt. Boerenforum werkte een visie rond grond uit die de complexiteit van het probleem belicht en eisen formuleert”, aldus Tijs Boelens.

Concurrentie in landbouw

“Naast de inname van grond door andere sectoren en actoren, maken we ons ook zorgen over concurrentie binnen de landbouw. Zo neemt de productie van aardappelen voor export van frieten steeds meer grond in, aangestuurd door de aardappelindustrie. In Wallonië voerden de landbouworganisaties op zondag 18 april actie tegen de bouw van een nieuwe aardappelfabriek in Frameries. Indien die er komt, zal de vraag naar aardappelen enorm stijgen, met een hogere druk op grond tot gevolg.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent