Natuurpunt start petitie voor verdwenen boerennatuur en herstel van de biodiversiteit

Met de petitie ‘Levend Land’ vraagt Natuurpunt aan de Vlaamse Regering om die landbouwsubsidies daar maximaal voor in te zetten.
Met de petitie ‘Levend Land’ vraagt Natuurpunt aan de Vlaamse Regering om die landbouwsubsidies daar maximaal voor in te zetten. - Foto: Natuurpunt

De komende weken en maanden legt de Vlaamse Regering de krijtlijnen vast over hoe Vlaanderen het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) invult. Vooral de manier waarop landbouwsubsidies verdeeld worden, bepaalt hoe ons landschap de komende zeven jaar zal evolueren. Kiezen we voor een groenere landbouw in lijn met de Europese Green Deal of klampen we ons vast aan business as usual?

De lidstaten bepalen zelf mee het ambitieniveau. We krijgen dus een unieke kans om het roer om te gooien. Met het juiste landbouwbeleid kunnen we natuurinclusief boeren wel economisch rendabel maken. Door de lat hoog genoeg te leggen kunnen we de biodiversiteit op het platteland spectaculair verhogen en het landschap terug natuurlijker maken. Zo gaan we voor een groene relance van onze landbouw.

De biodiversiteit op het platteland boert achteruit

De laatste decennia is het boerenlandschap erg veranderd. Hagen, bomen, wilde hoekjes en kleurrijke akkerranden verdwijnen stelselmatig en landbouwpraktijken werden een pak intensiever. Elke vierkante meter moet renderen, waardoor er geen plaats meer is voor deze natuurlijke elementen. Wilde planten en dieren verdwijnen aan een alarmerend tempo. De bloemendiversiteit op het platteland is in een eeuw bijna verdwenen. Het insectenleven is op 50 jaar meer dan gehalveerd. Van de grote populaties akker- en weidevogels blijven slechts schamele restanten over.

Een kwart van de subsidies volstaat voor een levend land

Daarom vraagt Natuurpunt de Vlaamse Regering om natuur- en landschapsherstel een vaste plaats te geven in het landbouwbeleid. Inzetten op natuurkwaliteit en milieudoelen zou een basisvereiste moeten zijn. Dat kan door de directe inkomenssteun aan landbouwers te koppelen aan zinvolle en controleerbare randvoorwaarden. Daarbovenop moeten er voldoende middelen worden vrijgemaakt voor de zogenaamde ecoregelingen, waarmee landbouwers vergoed worden die terug ruimte willen geven aan echte boerennatuur.

Met een kwart van de landbouwsubsidies, jaarlijks 60 miljoen euro, kunnen landbouwers het land opnieuw levend en veerkrachtig maken:

- 4.000 kilometer extra hagen en houtkanten vol boerenlandvogels

- 20.000 kilometer kruidenrijke akkerranden en bufferstroken langs waterlopen

- 15.000 ha bloemrijke boerenweides in onze beekdalen en riviervalleien

- 10.000 ha wilde hoekjes waar vlinders en kleine zoogdieren thuis zijn

Zo zou elke Vlaamse gemeente er gemiddeld 60 km natuurlijke stroken en 160 voetbalvelden aan bruisende boerennatuur bij krijgen. En dat is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar een levend land is ook …

- goed voor de landbouw: veerkrachtige bodem, rijk insectenleven

- een klimaatrobuust land: waterbuffering, CO2-opslag

- een mooi landschap: natuurlijke omgeving om in te ontspannen

Landbouwers kunnen het land terug laten bruisen van het leven. Met de petitie ‘Levend Land’ vraagt Natuurpunt aan de Vlaamse Regering om hen hierin te steunen.

LV-Natuurpunt

Meest recent

Meest recent