Vogelgriep - Tijdelijke bufferzones opgeheven in Couvin, Trazegnies en Hertain

Vogelgriep - Tijdelijke bufferzones opgeheven in Couvin, Trazegnies en Hertain

De tijdelijke bufferzone afgebakend in het Naamse Couvin werd gisteren opgeheven. Op 13 juli worden de zones in Trazegnies en Hertain, in Henegouwen, opgeheven.

De maatregelen tegen vogelgriep die in die tijdelijke bufferzones gelden, worden op dat ogenblik opgeheven. De opheffing van de zones in Trazegnies en Hertain is echter voorwaardelijk en enkel geldig indien er in de tussentijd geen nieuwe besmetting in de betrokken zones wordt vastgesteld.

Belga

Meest recent

Meest recent