De Amazone-groep blijft dynamisch groeien

Ondanks het losbarsten van de coronacrisis in 2020, wist Amazone toch een heel goed jaarresultaat te halen.
Ondanks het losbarsten van de coronacrisis in 2020, wist Amazone toch een heel goed jaarresultaat te halen. - Foto: Amazone

Het familiebedrijf becijfert de totale omzet in 2020 op 537 miljoen euro. Hiermee behaalde Amazone de hoogste omzet in het 138-jarige bestaan van het bedrijf. Ondanks de nadelige gevolgen van de coronapandemie werd er een forse omzetstijging gerealiseerd.

Vooral de brede internationale positionering had een invloed op het positieve resultaat. Met een exportaandeel van ruim 80% en het grote assortiment voor elke bedrijfsgrootte kan Amazone profiteren van een goede positie in alle belangrijke exportmarkten.

Ondanks de ontstane uitdagingen als gevolg van de coronapandemie is Amazone er vorig jaar in geslaagd om belangrijke investeringsprojecten volgens schema af te ronden, zoals het nieuwe onderdelencentrum ‘Global Parts Center’. Daarnaast houdt Amazone vast aan de plannen voor de verdere ontwikkeling van het productieprogamma.

Aanbod verder ontwikkelen

Bij Schmotzer schoffeltechniek, dat sinds 2019 onderdeel uitmaakt van de Amazone Groep, zijn er positieve ontwikkelingen. Mechanische gewasbeschermingstechniek wint aan belang dankzij zeer nauwkeurige camera-, GPS- en regeltechniek en de daarmee samenhangende verhoging van de capaciteit.

Sinds juni 2020 voert Amazone op de nieuwe proefboerderij Wambergen een langdurig akkerbouwproefproject uit, onder meer met de inzet van Schmotzer-schoffelwerktuigen. Onder de titel Controlled Row Farming (CRF) wordt een geheel nieuwe akkerbouwmethode voor de landbouw gepresenteerd, waarbij elke teeltmaatregel plaatsvindt in relatie tot een vaste rij.

Het doel van Amazone is om de verdere ontwikkeling van moderne precisietechnologieën te intensiveren. Een belangrijk aspect is de digitalisering en verbinden van alle operationele processen. De kracht van Amazone is de in-house elektronica knowhow in de vorm van een ervaren team van ontwikkelaars die de software nu ook zelf programmeren.

Over het algemeen ziet het bedrijf veel toekomstige veranderingen in ‘intelligente plantenteelt’. Deze variëren van gemoderniseerde teelt- en zaaimethoden tot rassenkeuze, meer gevarieerde vruchtwisseling en het telen van tussengewassen en ondergewassen.

Positief voor 2021

Bij Amazone zijn ze voorzichtig optimistisch over de ontwikkeling van de omzet voor het boekjaar 2021: “De orderportefeuille is momenteel in alle productgebieden goed. We kunnen dan ook heel positief uitkijken naar de eerste helft van 2021. De dynamische pandemische situatie, de aanhoudende economische uitdagingen en de veranderende politieke randvoorwaarden kunnen echter een negatieve invloed hebben op de economie. Daarnaast worden we momenteel geconfronteerd met onevenredige prijsstijgingen en knelpunten bij onze toeleveranciers. Voor het huidige boekjaar 2021 gaan we, ondanks alle onzekerheden, uit van een omzet op het hoge niveau van vorig jaar", aldus nog Christian en Justus Dreyer, neven en eigenaars van het familiebedrijf.

Meest recent

Meest recent