14 van de 17 pelsdierhouderijen zitten nu in procedure van uitdoving

Een bedrijf is verplicht om uiterlijk op 31 december van het jaar waarin het aanbod over de vergoedingen van de landcommissie is aanvaard, en in elk geval uiterlijk op 30 november 2023, het houden van pelsdieren of het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoeding te beëindigen.
Een bedrijf is verplicht om uiterlijk op 31 december van het jaar waarin het aanbod over de vergoedingen van de landcommissie is aanvaard, en in elk geval uiterlijk op 30 november 2023, het houden van pelsdieren of het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoeding te beëindigen. - Foto: LBL

Het gaat vooruit, het gaat verbazend goed vooruit”, stelt Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor Dierenwelzijn, in de bevoegde commissie op een vraag van Els Sterckx, Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang. De aanvrager tot stopzetting heeft na het ontvangen van het aanbod 6 maanden de tijd om dit aanbod al dan niet te aanvaarden of om in beroep te gaan tegen dat aanbod.

Een bedrijf is verplicht om uiterlijk op 31 december van het jaar waarin het aanbod over de vergoedingen van de landcommissie is aanvaard, en in elk geval uiterlijk op 30 november 2023, het houden van pelsdieren of het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoeding te beëindigen.

13 van de 16 pelsdierhouders hebben een vergoedingsaanvraag ingediend op grond van dat uitvoeringsbesluit. Daarnaast is er ook nog een pelsdierhouder die een vergoedingsaanvraag heeft ingediend via de IHD-PAS-regeling. “14 van de 17 zijn dus in de procedure gestapt”, aldus minister Weyts.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent