Startpagina Wetgeving

Richtsnoeren bij de ministeriële instructie stikstof bekend

Op 2 mei pakte minister van Omgeving Zuhal Demir uit met een ministeriële instructie stikstof. In afwachting van een definitieve PAS formuleerde het agentschap voor Natuur en Bos nu ook enkele praktische regels.

Leestijd : 2 min

Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos werden op 10 mei richtsnoeren gepubliceerd bij de ministeriële instructie stikstof. De richtsnoeren vormen een aanvulling en verdere uitwerking op de ministeriële instructie van 2 mei. Het zijn praktische regels bestemd voor de vergunningsaanvrager en de vergunningverlenende overheid. De techniek om met richtsnoeren de uitvoering van een bepaald beleid te ondersteunen, is in ons land niet meteen gangbaar. De combinatie met een ministeriële instructie is zelfs ongezien.

De ministeriële instructie en de bijhorende richtsnoeren vormen, in afwachting van een definitieve PAS, een tussentijds kader voor de problematiek van de ammoniakemissies veroorzaakt door veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties.

De richtsnoeren omvatten een aantal principes die overheden best hanteren bij de beoordeling van vergunningsaanvragen. Zo is er onder meer de mogelijkheid om een aflopende vergunning te verlengen tot uiterlijk 31 december 2022 om zo te kunnen inspelen op de vereisten die de definitieve PAS zal inhouden. Dit biedt alvast een oplossing voor de bedrijven waarvan de vergunning zeer binnenkort afloopt. Een andere belangrijke krachtlijn is dan weer de aanbeveling voor vergunningverlenende overheden om in vergunningsbeslissingen garanties in te bouwen dat tegen 31 december 2030 alle oude niet-AEA-stallen vervangen worden door AEA-stallen. Wellicht zal daartoe in nieuwe vergunningen een voorwaarde worden opgelegd. Voor bedrijven met een zeer grote impact wordt zelfs onomwonden gesteld dat vergunningsbeslissingen om deze bedrijven in stand te houden niet aanvaardbaar zijn. In een volgende bijdrage gaan we hier zeker inhoudelijk dieper op in.

De integrale tekst van de richtsnoeren kun je alvast raadplegen via https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/richtsnoeren_bij_instructie_stikstof.pdf.

Jan Opsommer

Lees ook in Wetgeving

Nieuwe niet-productieve investeringen in de bestaande lijst

Wetgeving Landbouwers kunnen ervoor kiezen om investeringen te doen die niet direct inkomsten genereren, maar wel bijdragen aan de biodiversiteit, aan het landschap en aan bodem- of waterbeheer. De lijst werd recent geüpdatet. Hier kan je de nieuwe lijst met investeringen uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2023 raadplegen.
Meer artikelen bekijken