Goed nieuws! Erkenningsprocedure tot ramp 2020 gestart

De land- en tuinbouw liep door de grote droogte in 2020 veel schade op.
De land- en tuinbouw liep door de grote droogte in 2020 veel schade op. - Foto: Belga

In 2020 was er een heel warme en droge periode waarbij onder andere fruittelers veel schade hebben geleden. Schademeldingen konden worden ingediend door de gemeenten én door de individuele schadelijders, vóór 8 januari 2021. Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Dochy (CD&V) stelde een vraag over de stand van zaken een aan Minister-President Jan Jambon (N-VA) die bevoegd is voor het rampenfonds.

Uit zijn antwoord blijkt dat aan de minimale schade om in aanmerking te komen voor een vergoeding van het rampenfonds is voldaan.

- Voor de droogte van 2020 ontving het Vlaams Rampenfonds van 73 gemeenten in totaal 1.742 schademeldingen voor een totaal geraamd schadebedrag van 81.297.597 euro. Om een volledig beeld te vormen van het aantal schadegevallen extrapoleert het Vlaams Rampenfonds het aantal schadegevallen op 1868 voor een totaal geraamd bedrag van 108.565.234 euro.

- Via het digitaal platform van het Vlaams Rampenfonds hebben de getroffenen 1.906 meldingen gedaan van schade door de droogte van 2020 voor een totaal schadebedrag van 196.296.445 euro, dit in 260 gemeenten.

“Het Rampenfonds heeft de erkenningsprocedure als ramp opgestart en heeft het advies van het KMI ontvangen. Momenteel worden de wetenschappelijke erkenningscriteria verder onderzocht. De diensten van de Minister President zullen een dossier opmaken tot erkenning als ramp. Het dossier zou voor het zomerreces zijn afgerond”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Dochy.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent