Gesprekken met verschillende schakels uit varkensketen om knelpunten aan te pakken

Knelpunten in de varkenssector zijn een agendapunt in bilaterale gesprekken tussen de Vlaamse overheid en verschillende partners in de keten.
Knelpunten in de varkenssector zijn een agendapunt in bilaterale gesprekken tussen de Vlaamse overheid en verschillende partners in de keten. - Foto: LBL

Het is al vaak gegaan over de prijzen die onze landbouwers krijgen voor hun producten en de prijzen die de consumenten in de supermarkten betalen, ook in de commissie Landbouw. “Landbouwproducten worden te vaak door retailers gebruikt als lokproducten, wat nefast is voor de waardering van onze landbouwers en een rechtvaardige prijsvorming voor hun kwalitatieve producten”, zegt Chris Steenwegen, Vlaams parlementslid voor Groen.

Of er dan overleg is tussen overheden en de agrovoedingssector? Het ketenoverleg van de Belgische agrovoedingssector is een privaat initiatief van 6 ketenspelers. “De federale over regionale overheden zijn geen vast lid van het ketenoverleg”, antwoordt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Overheden uitgenodigd voor gedachtenwisseling

In functie van specifieke agendapunten kan het wel gebeuren dat het ketenoverleg de overheid uitnodigt op een zitting in het kader van een gedachtenwisseling. De diensten van Vlaams minister Hilde Crevits voeren bilaterale gesprekken met de verschillende schakels in de varkensketen om aantal knelpunten ketenbreed aan te pakken.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent