Startpagina Actueel

Gesprekken met verschillende schakels uit varkensketen om knelpunten aan te pakken

Hoewel het ketenoverleg van onze agrovoedingsector een privaat initiatief is, voert Vlaanderen bilaterale gesprekken met de verschillende schakels in bijvoorbeeld de varkensketen om knelpunten aan te pakken. Wat het resultaat van die gesprekken wordt, valt nog af te wachten.

Leestijd : 1 min

Het is al vaak gegaan over de prijzen die onze landbouwers krijgen voor hun producten en de prijzen die de consumenten in de supermarkten betalen, ook in de commissie Landbouw. “Landbouwproducten worden te vaak door retailers gebruikt als lokproducten, wat nefast is voor de waardering van onze landbouwers en een rechtvaardige prijsvorming voor hun kwalitatieve producten”, zegt Chris Steenwegen, Vlaams parlementslid voor Groen.

Of er dan overleg is tussen overheden en de agrovoedingssector? Het ketenoverleg van de Belgische agrovoedingssector is een privaat initiatief van 6 ketenspelers. “De federale over regionale overheden zijn geen vast lid van het ketenoverleg”, antwoordt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Overheden uitgenodigd voor gedachtenwisseling

In functie van specifieke agendapunten kan het wel gebeuren dat het ketenoverleg de overheid uitnodigt op een zitting in het kader van een gedachtenwisseling. De diensten van Vlaams minister Hilde Crevits voeren bilaterale gesprekken met de verschillende schakels in de varkensketen om aantal knelpunten ketenbreed aan te pakken.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Laag gehalte mycotoxines in maïsoogst 2022

Akkerbouw Het mycotoxinegehalte in de korrelmaïs is dit jaar opnieuw laag. Fegra en BFA voerden ook dit jaar een gerichte monitoring uit om de aanwezigheid van mycotoxines in korrelmaïs, kort na de oogst, te bepalen. Voor deze gegevens konden Fegra en BFA rekenen op hun eigen sectorale bemonsteringsplannen en op aanvullende info van BFA-leden.
Meer artikelen bekijken