Wordt 2021 een atypisch weerjaar?

Naast de mindere grasgroei en een later einde van de maïszaai kennen alle teelten vertraging.

Met warme lucht- en bodemtemperaturen kan het echter plots snel gaan. Verzorg de gewasbehandelingen in deze periode goed.

Recent – op 21 mei – berokkenden stevige windvlagen veel schade. Ajuin, schorseneer, wortelen, bieten en maïs zijn teelten die hierdoor regionaal duidelijk schade opliepen.

Aardappelen

In de oude aardappeloogst kent de nieuwe kiemremming zijn beperkingen. Zeker nu, bij warmer weer, is het zeer belangrijk om de aardappelen zo koel mogelijk te houden.

De nieuwe uitplant, zowel van vroege als late aardappelen, kent een trage start. De vroege en half vroeg geplante percelen van de eerste helft van april kenden een zeer late, trage opkomst.

Ook de latere rassen vertonen nu slechts volle opkomst. We zullen dus amper een 100-tal groeidagen na opkomst kennen, wat zeer weinig is om tot volle productie te komen. Ook voor de kwaliteit, zoals onderwatergewicht, zullen alle omstandigheden vanaf nu gunstig moeten zijn om behoorlijke resultaten te halen. Naast het 5 à 10% minder uitgeplante Europees areaal bepaalt uiteraard ook de productie per ha wat de uiteindelijke opbrengst zal zijn.

Let er zeker op dat je een tijdig en strak fungicideschema aanhoudt in deze omstandigheden, want de eerste plaagaantastingen treden reeds op!

Granen

De meeste wintertarwepercelen zitten in het laatste blad. Ingezaaide percelen van oktober staan reeds in aar en zijn nu toe aan de laatste fungicidebehandeling.

Rasafhankelijk zien we bladvlekkenziekte en gele roest fel doorbreken. Zo ziet men dat gezonde omstandigheden toch opbrengstpotentieel kosten, indien men twijfelt over het nut van fungiciden. De laatste 2 bladeren gezond houden voor een optimale opbrengst is de leuze!

Ook het volwassen graanhaantje is in vele percelen massaal aanwezig. Verwacht wordt dat dit insect dan ook binnen een paar weken massaal zal doorbreken en de typische ongewenste streepjesschade op het laatste en voorlaatste blad zal veroorzaken.

In het huidige stadium van het graan kan men ook gebruikmaken van de efficiëntere bladmeststoffen in plaats van granulaten om zo binnen de toegelaten hoeveelheid kunstmeststof te blijven. Deze kunnen samen met fungiciden en insecticiden toegediend worden.

Een dosis van 5-8 eenheden stikstof onder vloeibare vorm per ha valt te vergelijken met een gift van 20-30 eenheden in granulaatvorm. Zeker nu, na de grote hoeveelheid regen, is dit in vele percelen welkom.

Bieten

De onkruidbestrijding verloopt dit jaar, in tegenstelling tot de voorbije jaren, goed in de bietenpercelen. Op sommige percelen toont de Centium-vooropkomstbehandeling wel wat verkleuring door de grote hoeveelheid neerslag in beperkte tijd.

Bij ruime tussentijden in onkruidbestrijding moet men wel controle doen op luisbezetting van de planten.

Maïs

De gele stand van de maïs verdween deze week vanzelf door de hogere temperaturen. Deze tropische plant heeft warmte nodig voor een gezonde stand en groei. Herbicideschema’s kunnen dus nu veilig toegediend worden.

Op percelen waar een vooropkomst- onkruidbestrijding werd toegediend staat deze nog algemeen onkruidvrij. Opgelet: de meer dan 100 l water na behandeling zal ervoor zorgen dat er toch opnieuw onkruid groeit in een later stadium! De vooropkomst aanvullen met bodem- en/of contactmiddelen zal dus nodig blijken om niet in de situatie te komen dat in het 6-8 bladstadium van de maïs zich opnieuw onkruidplanten kunnen ontwikkelen.

Groenten

Over spinazie valt één en ander te vertellen. Duidelijk is dat deze plant zeer gevoelig is voor natte, koude omstandigheden. Het wortelgestel vertoont vlug schade als het meerdere uren in waterverzadigde grond zit. Dit zuurstofloos milieu maakt de plantjes nog meer gevoelig voor de nieuwe vooropkomstonkruidbestrijdingsschema’s.

Door het verdwijnen van Chloorprofam en Asulox werken we nu met Frontier Elite (dimethenamide-P) en Tramat (ethofumesaat). Deze zijn erkend, selectief en bruikbaar, maar ondanks dat ze erkenning verkregen en proefresultaten hun selectiviteitsgrens bij hogere dosissen aantoonden is het duidelijk dat in koude en natte omstandigheden de dosisgrens veel lager ligt.

Centium en Venzar in het schema zijn veiliger. Bij Matrigon is er zelfs geen enkel probleem.

De eerste koolvlieglarven werden vastgesteld in de typische koolvlieggebieden op uitplantingen van 5-10 april. Hou jullie aanplant in het oog en treed op indien nodig.

Ook luizen en bladziekten verdienen in de vroegste uitplantingen van broccoli en bloemkool nu een behandeling.

Lieven Van Ceunebroeck

Meest recent

Meest recent