Ovocom bereikt een akkoord met het Franse CSA/GTP

Ovocom heeft samen met 3 andere schemabeheerders belangrijke stappen gezet naar een uitwisselbaarheidsovereenkomst met de Franse CSA/GTP-standaard.
Ovocom heeft samen met 3 andere schemabeheerders belangrijke stappen gezet naar een uitwisselbaarheidsovereenkomst met de Franse CSA/GTP-standaard.

Zo komt een volledig gecertificeerde keten voor de aankoop van Franse granen, oliehoudende zaden en eiwithoudende gewassen opnieuw een stap dichterbij.

Onder impuls van Ovocom hebben Agricultural Industries Confederation (AIC), GMP + International, QS Qualität und Sicherheit en Ovocom, een akkoord bereikt met de beheerders van de CSA/GTPstandaard.

Deze Franse standaard dekt de ontvangst, de opslag, het verhandelen en het transporteren van granen, oliehoudende zaden en eiwit-houdende gewassen. De CSA/GTP-standaard wordt beheerd door 3 beroepsverenigingen: Coop de France Métiers du Grain, la Fédération du Négoce Agricole (FNA) en le Syndicat National du Commerce Extérieur des Céréales et Oléoprotéagineux (Synacomex).

Binnenkort publiceren deze 3 Franse organisaties een volledig vernieuwde versie van hun CSA/GTPStandaard. De herwerking van de standaard ligt aan de basis van het akkoord met Ovocom en de andere schema’s. Een aantal bijkomende aanpassingen dienen nog te worden uitgewerkt en geïmplementeerd. De volledige implementatie van de vernieuwde standaard zal een feit zijn op 1 januari 2019.

Voor Ovocom en GMP+ International betekent dit concreet dat ze de acceptatie van de CSA/GTPStandaard verder zetten. Er wordt een tijdelijke uitwisselbaarheidsovereenkomst uitgewerkt zodat de correcte implementatie van de bijkomende aanpassingen nauw kan opgevolgd worden. De wens van beide organisaties is om dit akkoord na 1 juli 2018 te laten uitmonden in een volwaardige uitwisselbaarheidsovereenkomst.

Voor AIC en QS effent dit akkoord het pad naar een volledige uitwisselbaarheidsovereenkomst vanaf 1 januari 2019.

Meest recent

Meest recent