Boeren op een Kruispunt jaarverslag 2020: helft van hulpvragen komt uit de veehouderij

Volgens het jaarverslag 2020 van vzw Boeren op een Kruispunt hebben vooral melkveehouders veel vragen.
Volgens het jaarverslag 2020 van vzw Boeren op een Kruispunt hebben vooral melkveehouders veel vragen. - Foto: LV

Door de coronapandemie was 2020 voor iedereen een bijzonder jaar, ook voor de vzw Boeren op een Kruispunt. Dat blijkt ook uit het recent gepubliceerd jaarverslag 2020. “Sommige sectoren hadden het bijzonder zwaar te verduren, onder meer de sierteelt- en de varkenssector”, stellen voorzitter Dirk Lips en de nieuwe directeur Els Verté.

Advocate Els Verté is de nieuwe directeur van vzw Boeren op een Kruispunt.
Advocate Els Verté is de nieuwe directeur van vzw Boeren op een Kruispunt. - Foto: EV

Ook het welzijn in de landbouw kwam uitvoerig in de schijnwerpers.

Een luisterend oor

“De essentie van vzw Boeren op een Kruispunt blijft evenwel dezelfde: we bestaan door en voor de Vlaamse boeren en tuinders. We blijven gaan voor de holistische aanpak, zonder naar schuldigen te zoeken. Het luisterend oor van de adviseurs is er nog altijd. Boeren en tuinders die komen aankloppen worden gehoord en worden erkend in hun probleem of vraag. We kunnen niet alle oorzaken verhelpen, maar wij zoeken een positief perspectief, op maat van de boer, zijn gezin en zijn bedrijf.”

In 2020 waren er in totaal 161 nieuwe aanmeldingen, verdeeld over de provincies : West-Vlaanderen (54), Oost-Vlaanderen (40), Antwerpen (25), Vlaams-Brabant (13) en Limburg (29). In totaal werden verleden jaar 253 gezinnen door een adviseur bezocht: West-Vlaanderen (89), Oost-Vlaanderen (57), Antwerpen (46), Vlaams-Brabant (22) en Limburg (39).

Als gevolg van de coronapandemie en de strikte maatregelen gebeurde de begeleiding meer telefonisch dan via huisbezoeken. Wat de aanmeldingen per sector betreft, kwamen de meeste hulpvragen uit de veehouderij (65 %), gevolgd door de buitenteelt (31 %) en de glastuinbouw (4 %). In de sector veehouderij springt de melkveesector er ruim bovenuit met 45 %, gevolgd door de varkens (25 %), vleesvee (23 %) en pluimvee (7 %).

Type ondersteuning

Wat het type van ondersteuning betreft, ging het in de helft van de gevallen over een combinatie van hulpvragen (51 %), gevolgd door financieel (23 %), administratie (14 %) en relationeel-sociaal (11 %). Het overgrote deel van de aanmeldingen kwam binnen via het gratis telefoonnummer (84 %), gevolgd door website (13 %) en via e-mail (3 %).

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent