ABS en Natuurpunt werken samen voor meer wederzijds begrip in ‘Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer’

Voor het project ‘Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer’ werken ABS en Natuurpunt samen, ook Vlaams minister Zuhal Demir voorziet Vlaamse subsidies.
Voor het project ‘Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer’ werken ABS en Natuurpunt samen, ook Vlaams minister Zuhal Demir voorziet Vlaamse subsidies. - Foto: LV

Het is een ongeziene coalitie: landbouworganisatie Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en natuurvereniging Natuurpunt die elkaar vinden rond specifieke projecten, die in het Vlaamse platteland verder tot meer begrip en samenwerking tussen boeren en natuurbeschermers zullen leiden.

Kruisbestuiving

Ondanks de vaak polariserende tegenstellingen - denk bijvoorbeeld maar onder meer aan het heikele stikstofdebat - tussen landbouw en milieu kunnen net die kleinschaligere projecten duurzame zaadjes zijn, waarvan later de oogst voor beide partijen een win-win zullen opleveren. Een kruisbestuiving, waar beide partijen (natuur én landbouw) alleen maar beter kunnen van worden

ABS en Natuurpunt praten al langer met elkaar rond concrete onderwerpen. Zo lanceerden beiden enkele maanden geleden een zogenaamde duurzaamheidspremie als alternatief voor de zoogkoeienpremie, die gefaseerd wordt afgebouwd.

“De gezamenlijke doelstellingen zijn groot genoeg om de tegengestelde belangen die we in andere dossiers verdedigen even opzij te zetten”, reageert Hendrik Vandamme, voorzitter Algemeen Boerensyndicaat.

Ondanks de polemiek en moeilijke dossiers beseffen beide partijen dat ze als goede beheerders van het platteland elkaar ook nodig hebben. “Landbouwers doen nu al vaak heel veel inspanningen, hoe kleinschalig die voor het milieu ook soms zijn. Het is belangrijk om verder samen dingen te doen, met respect voor elkaars standpunten en bekommernissen”, zegt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme.

De nieuwe Natuurpunt-voorzitter Bart Vangansbeke zet graag stappen mee in dezelfde richting. “Niet alleen praten, maar ook doen! Ondanks alle discussiepunten leren we elkaar op deze manier beter kennen. Respect voor wie wat doet, zorgt voor een groter vertrouwen en vormt de basis van een goede verstandhouding. Wij leren bij van de landbouwers, en ook omgekeerd. Die relatie zou ‘normaal’ moeten zijn, maar door de jaren heen zijn we uit elkaar gegroeid. Zulke, misschien eerdere kleinschalige, projecten brengen ons weer dichter bij elkaar. En dat is veelbelovend.”

Het project ‘Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer’ werd voorgesteld op het Hof te Wedem van Dominique Van den Keybus en zijn vrouw Christine Demuylder in Halle. Ze baten er een gemengd bedrijf uit met melkvee (115 melkkoeien, jongvee inbegrepen) en 90 ha akkerbouw met tarwe, spelt, maïs, suikerbieten, aardappelen en wortelen).

ABS en Natuurpunt dragen samen jaarlijks 50.000 euro bij aan het project, met daarbovenop nog 211.000 euro Vlaamse middelen door minister Zuhal Demir (N-VA), die de voorstelling bijwoonde.

Uitdagingen zijn groot

“Het is belangrijk dat er meer wederzijds respect komt tussen landbouwers en natuurbeschermers”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). “Essentieel is dat men daarbij eerlijk zegt wat er op het hart ligt. De uitdaging is op verschillende vlakken heel groot, maar met respect en aanvoelen komen we al een eind ver. Dat het eens botst is niet meer dan logisch, maar de samenwerking leidt wel tot mooie realisaties op het terrein zelf.”

50 soorten nachtvlinders

Om maar 1 voorbeeld te geven van hoe natuur en landbouw perfect samen kunnen gaan: door kleine (landschaps)elementen is de biodiversiteit in deze buurt alleen maar toegenomen. “Zo vlogen op een zomernacht 50 soorten nachtvlinders in een lichtval. Die biodiversiteit in onze landbouwlandschappen blijft vaak onderbelicht, onbekend, onbemind. Maar nachtvlinders fladderen élke nacht, aan élke achterdeur rond, in vele kleuren en vormen”, stelt Lieven Decrick, vrijwilliger bij Natuurpunt.

Voor dit project, dat minstens 2 jaar loopt, wordt onder meer ingezet op jobswitches, bootcamps en boerenlandgames. Met een gezamenlijk projectteam bij landbouwers en lokale afdelingen van Natuurpunt worden ook werven ‘boerennatuur’ opgestart om concrete terreinacties in de steigers te zetten in functie van biodiversiteits- en landschapsherstel en bodem- en waterbeheer. Wat zal leiden tot beleidsrelevante conclusies en aanbevelingen.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent