Startpagina Actueel

Vlaanderen zet lokale voeding op de kaart

Maandag 7 juni, gaf Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Landbouw en Voeding, samen met VLAM de aftrap voor een initiatief dat het belang en de eigenheid van onze lokale voeding stevig en voor de lange termijn in de kijker zet.

Leestijd : 4 min

A lvorens het over het initiatief te hebben stond minister Crevits stil bij de resultaten van een recente bevraging die VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) had laten doen.

Zij polsten bij de Vlaamse consument hoe deze zich voelt bij de aankoop van producten van eigen bodem. Zes op de 10 gaf aan graag lokale producten te kopen en er een beter gevoel van te krijgen. Die Vlaamse consument wil ook jaarrond beschikbaarheid van seizoensgebonden en streekeigen producten. Uit de bevraging blijkt nog dat de Vlaming bewust wil kiezen voor producten van eigen bodem én dat hij een sterke, inheemse land- en tuinbouw wil. De ondervraagde Vlamingen geven nog aan een positief beeld te hebben van onze landbouwers en weten dat ze geen eerlijke prijs ontvangen.

Momentum

Tijdens de coronacrisis kwam het belang van de beschikbaarheid van lokaal voedsel naar voren. Minister Crevits en andere initiatiefnemende partners willen dit momentum gebruiken om lokale producten nog meer aandacht te geven en fierheid te laten uitstralen. Dit willen ze doen via een sterk label dat moet staan voor de zekerheid van lekkerheid en lokaalheid.

Het label ‘Lekker van bij ons’ zal de komende maanden en jaren breed worden gepromoot op alle plaatsen waar we te maken hebben met voedsel: aan de ingang van winkels en horeca, in de rekken van de supermarkt, op de menukaart...

Meer dan een label

Benadrukt werd dat het over meer dan een label gaat, eigenlijk een jarenlang actieplan. 31 Vlaamse federaties en verenigingen uit de voedingssector, horeca en handel zetten de schouders onder een brede waaier van tastbare acties die de lokale voeding in de kijker zetten.

De minister stak tijdens het persmoment haar enthousiasme over onze lokale voeding niet onder stoelen of banken: “Zowel de Belgische keuken als de basisproducten die er deel van uitmaken behoren tot de absolute wereldtop. Dat is in de eerste plaats de verdienste van degelijk vakmanschap, in alle geledingen van onze voedingsindustrie. Dat verdient meer aandacht en applaus. Het voorbije coronajaar was de waardering en belangstelling voor onze lokale economie en lokale voeding bijzonder groot. Noodgedwongen gingen we allen meer aan het fornuis staan. Tegelijk keken we reikhalzend uit om ons te laten verwennen door onze horeca. Dit momentum nemen we stevig vast om producten van eigen bodem sterker dan ooit naar voren te schuiven.”

Met 31 partners

Vlaams minister Hilde Crevits bracht, in samenwerking met VLAM, alle sectorverenigingen en federaties rond de tafel met één doel: we zetten de lokale voeding op de kaart zoals dat nog nooit eerder werd gedaan. “Het ontwerpen van een logo is slechts een eerste stap, de kunst bestaat erin om te overtuigen en alle betrokken partners met de neus in dezelfde richting te krijgen. De alliantie die we hiervoor konden aanspreken, is ongezien. Dit is geen stunt of eenmalige actie, het is de aftrap van een project dat we op lange termijn willen doorzetten.”

De volledige Vlaamse voedingssector – van primaire productie tot kleinhandel; van verwerking tot de korte keten en de horeca – schaarde zich op enkele maanden tijd achter één sterk gemeenschappelijk doel: blijvende aandacht voor onze lokale voeding. Deelnemers onderschrijven een charter onder de noemer ‘Voedsel verbindt boer en burger’. Het project wordt gedragen door de sterke schouders van 31 partners die in Vlaanderen een sleutelrol spelen in onze voeding.

Vijf werven of pijlers

Dit is zonder meer de meest omvangrijke en ingrijpende campagne voor lokale voeding die we al ooit zagen in Vlaanderen. Dit vergde een intensieve samenwerking van federaties binnen uiteenlopende sectoren, van landbouw en horeca tot handel. Vijf belangrijke ‘werven’ vormen de pijlers van deze campagne: het Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, Fevia Vlaanderen, Horeca Vlaanderen en Unizo.

De komende maanden zal er ingezet worden op het werven van ambassadeurs, het uitwerken van educatieve projecten en de maand van lokale voeding.

Ambassadeur

Retailers, horeca-uitbaters, verwerkers en producenten die zich engageren, zullen het gemeenschappelijk label ‘Ambassadeur Lekker van bij ons’ gebruiken. Hiervoor zijn fysieke en digitale dragers gemaakt waaronder een raamsticker, een muurplaat, een toogdisplay en een kledingpin. Naast het nieuwe label dat snel overal zal opduiken, op onder meer de deur van de slager en het café en op de menukaart van het restaurant, zullen ook supermarkten aan de slag gaan met hun rayons, promostand en -folder. Verder loopt er nu al een onderzoeksproject om alle opleidingen in kaart te brengen en in de lessenpakketten te integreren. Zo wordt een brede waaier aan educatieve communicatie opgezet over lokale voeding. Daarnaast wordt mei vanaf 2022 de ‘maand van producten van bij ons’. Tijdens deze maand zal de hele keten lokale voeding extra in de kijker zetten.

Vier bedoelingen staan voorop: fierheid voor lokale voeding aanwakkeren, voorkeur voor deze producten, de herkenbaarheid van het lokale product verhogen en zowel de consument als de professional bewuster doen kiezen voor producten van bij ons

Het nieuwe label werd eerder deze week door de minister onthuld bij brouwerij De Hoorn/Palm in Steenhuffel. Palm is de eerste gehonoreerde ambassadeur van het label, waarna velen zullen volgen. “Dat gaan er snel vele honderden worden, over heel Vlaanderen”, verzekert Filip Fontaine. Als algemeen directeur van VLAM is hij de stuwende kracht achter het initiatief: “Elke ondernemer die lokale voeding produceert, verkoopt, verwerkt of serveert, en fier is om dat in het vaandel te dragen, kan het ambassadeurschap online aanvragen en het label gebruiken. Dit werd bewust zeer laagdrempelig gehouden. Gegadigden kunnen dit aanvragen via het platform voedselverbindtboerenburger.be.”

TD

Lees ook in Actueel

Opnieuw een uitdagend jaar voor aardappeltelers

Aardappelen De Verenigde Naties (FAO) riep 30 mei uit tot de ‘Internationale Aardappeldag’. Het gewas is van wereldbelang voor de voedselvoorziening, maar onze aardappelboeren hadden het vorig jaar niet makkelijk met de teelt. Ook dit jaar kampen ze alweer met heel wat uitdagingen.
Meer artikelen bekijken