ILVO onderzoekt of betaalbare sensoren betrouwbare oplossing bieden voor monitoring van stalemissies

ILVO, dé Vlaamse instelling voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, zet de komende jaren extra in op lage en prijsbewuste monitoringstechnieken voor luchtemissies bij stalsystemen.
ILVO, dé Vlaamse instelling voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, zet de komende jaren extra in op lage en prijsbewuste monitoringstechnieken voor luchtemissies bij stalsystemen. - Foto: LV

ILVO voert sinds januari 2012 als Vlaamse wetenschappelijke instelling binnen het beleidsdomein Landbouw & Visserij een aantal referentietaken voor het beleidsdomein Omgeving uit. De Vlaamse regering heeft vorige week vrijdag het beheersreglement ILVO voor de periode 2021-2024 hernieuwd én uitgebreid.

Extra onderzoek met Nederland

In deze nieuwe beheerovereenkomst worden onder meer extra middelen voorzien om in deze periode samen met Nederland te werken aan een praktijkevaluatie van low-cost monitoringtechnieken voor luchtemissies bij stalsystemen. Bovenop het jaarlijks budget van 507.000 euro wordt voor de periode 2021-2024 een verhoging voorzien met 112.000 euro voor deze praktijkevaluatie, samen met Universiteit Wageningen.

Het doel is hierbij het uittesten in de praktijk en optimaliseren van beschikbare/nieuwe sensorsystemen en dataverwerkingstechnieken voor het kwantificeren van luchtemissies bij stalsystemen. De focus ligt hierbij op emissies van ammoniak en geur bij mechanisch (varkens en pluimvee) en natuurlijk (melkvee) geventileerde stalsystemen. Het betrouwbaar inschatten van de impact van luchtemissies bij veehouderijen is van essentieel belang voor het omgevingsbeleid (vergunningverlening, handhaving, PAS, emissie-inventaris, MER…).

De momenteel gebruikte methoden en instrumenten zijn gebaseerd op generieke emissiefactoren met grote onzekerheden wat de betrouwbaarheid van uitspraken over lokale effecten sterk bemoeilijkt. Dit zou kunnen opgevangen worden door gebruik te maken van in-situ low-cost monitoringtechnieken die ‘continu’ informatie geven die bruikbaar is voor beleidsmakers, handhavers en veehouders.

Maatschappelijke en socio-economische impactstudie

Eenmalig wordt in 2021 bijkomend 15.000 euro voorzien voor een bijdrage van ILVO in een in opdracht van de Vlaamse Regering dringend uit te voeren maatschappelijke en socio-economische impactstudie van de beleidsscenario’s met oog op de vaststelling van een definitieve Programmatische Aanpak Stikstof. De algemene uitvoering van deze studie zit bij VITO met input van de expertise van ILVO voor de landbouwsector.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent