Twee grote thema’s tijdens eerste werkingsjaar Belpotato.be

Belpotato.be had tijdens zijn eerste werkingsjaar een stevige opdracht rond 2 dossiers.
Belpotato.be had tijdens zijn eerste werkingsjaar een stevige opdracht rond 2 dossiers. - Foto: TD

Belpotato.be belandde meteen in de grootste crisis die de sector heeft gekend: Covid-19 en de catastrofale impact ervan op de vraag naar aardappelproducten, en bij uitbreiding op de afzetmogelijkheden voor de voorraden grondstoffen van het seizoen 2019 die nog op de landbouwbedrijven aanwezig waren in maart 2020.

Covid-19

Van maart tot juni 2020 heeft Belpotato.be een gekwantificeerde inventaris van de situatie opgesteld en bijgewerkt, zijn leden ondersteund bij het uitvoeren van herhaalde stappen in de richting van regionaal, federaal en Europees beleid, de aangifte van voorraden georganiseerd en de zoektocht naar alternatieve afzetmogelijkheden ondersteund (voedselhulp, veevoer, anaerobe vergisting).

Dit grondige werk hielp voorkomen dat grote hoeveelheden aardappelen ongebruikt bleven en teruggingen naar het veld. Tegelijkertijd maakte de actie van de leden van Belpotato.be het mogelijk om de sector te erkennen als sterk getroffen door de crisis, wat leidde tot de toekenning van uitzonderlijke regionale financiële steun, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, goedgekeurd door de Europese Unie.

Post-CIPC-overgang

Inzake het dossier van de Post-CIPC-overgang heeft Belpotato.be in België voortdurend de initiatieven ondersteund die op Europees niveau werden genomen door EUPPA, Europatat, Copa-Cogeca en verschillende onderzoeksinstellingen: herhaalde informatie over de belangrijkste data van terugtrekking uit de CIPC, ontwikkeling van het reinigingsprotocol voor de stallen, vaststelling van de tijdelijke MRL, sectoraal monitoringsplan voor de komende jaren.

Belpotato.be werd begin 2020 opgericht op initiatief van de hele Belgische aardappelsector en is een Interprofessionele Organisatie, ook wel Brancheorganisatie (BO) genoemd, erkend door de regionale overheden.

Tegen eind dit jaar hoopt Belpotato.be significante verbeteringsvoorstellen te doen omtrent de thema’s ‘contractuele relaties’ en ‘pootgoed’.

Meest recent

Meest recent