Biodiversiteitsverlies en klimaatverandering kan je alleen samen tackelen, stellen experts

Het verlies aan biodiversiteit en de opwarming van de aarde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het verlies aan biodiversiteit en de opwarming van de aarde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. - Foto: Pixabay

De experts - er was geen Belg bij - stelden tijdens een virtuele workshop van vier dagen vast dat zowel het biodiversiteitsverlies als de klimaatopwarming het gevolg is van menselijke economische activiteiten, en dat ze elkaar versterken. Maar tot nu toe werden beide problemen te vaak apart aangepakt, en dat kan contraproductief werken. Denk aan herbebossing met maar één soort, vaak exotische, bomen.

Hernieuwbare energie is een belangrijk instrument

Een maatregel om de klimaatverandering tegen te gaan, maar die de biodiversiteit allerminst ten goede komt. En hernieuwbare energie is een belangrijk instrument voor een beter klimaat, maar de experts wijzen erop dat die momenteel vaak afhankelijk is van mijnbouw, met een grote impact op de omgeving. Denk aan lithium en kobalt die gebruikt worden in batterijen van elektrische auto's. "De sleutel tot een succesvol beleid", zo zeggen de experts, "is het klimaat, de biodiversiteit en de menselijke samenleving als een gekoppeld systeem behandelen."

Ze duiden een reeks maatregelen aan die zowel de strijd tegen de klimaatopwarming als de biodiversiteit ten goede kunnen komen. Zo vormt het behouden en herstellen van ecosystemen zoals bossen, wetlands, graslanden en mangroves volgens hen "een van de goedkoopste en snelste natuurlijke maatregelen om de klimaatopwarming te beperken". Technologie kan ook een positieve rol spelen, zeggen de experts nog. Windmolens op zee bijvoorbeeld, kunnen kunstmatige riffen vormen die goed zijn voor de mariene biodiversiteit.

Grondige veranderingen nodig in alle delen van de samenleving

Ze roepen voorts op om subsidies voor schadelijke activiteiten zoals overbevissing te schrappen, om meer in te zetten op duurzame landbouw, om voedselverliezen te verminderen en om meer plantaardig te eten. "Er zijn grondige veranderingen nodig in alle delen van de samenleving en de economie om het klimaat te stabiliseren, het biodiversiteitsverlies te stoppen en een weg uit te stippelen naar de duurzame toekomst die we willen", aldus Ana María Hernández Salgar, de voorzitster van het internationale biodiversiteitsforum IPBES. "Daarvoor moeten we ook beide crisissen samen aanpakken, op een complementaire manier." De workshop werd georganiseerd door IPBES en het internationale klimaatpanel IPCC.

Belga

Meest recent

Meest recent