Verzamelaanvraag 2021: minder aardappelen, meer granen en groenten

Voor de eerste keer in jaren is het areaal aardappelen in Vlaanderen gedaald.
Voor de eerste keer in jaren is het areaal aardappelen in Vlaanderen gedaald. - Foto: LBL

Op basis van de ingediende Verzamelaanvragen 2021 maakt het Departement Landbouw & Visserij elk jaar een eerste analyse van de totale aangegeven hoofdteelten in Vlaanderen. De weergegeven cijfers zijn indicatief en eventuele incoherenties in de dossiers werden nog niet verrekend.

Het overzicht biedt wel een gedetailleerd en globaal beeld van de verandering in teelten (2021 in vergelijking met 2020). De arealen kunnen sinds dit jaar ook worden geraadpleegd op de nieuwe cijferwebsite van het departement Landbouw & Visserij: www.vlaanderen.be/landbouwcijfers.

Verminderde vraag naar verse aardappelen en verwerkte aardappelproducten

Uit de voorlopige arealen landbouwteelten uit de Verzamelaanvraag 2021 blijkt dat voor de eerste keer in jaren het areaal aardappelen is gedaald: - 6,5 %. “Dat is te wijten aan de verminderde vraag naar verse aardappelen en verwekte aardappelproducten, zoals bijvoorbeeld diepgevroren frieten, puree...”, stelt het Departement Landbouw & Visserij in een eerste analyse.

Het areaal spruitkolen is voor 2021 weer gestegen.
Het areaal spruitkolen is voor 2021 weer gestegen. - Foto: LBL

Bij de groenten tekent het Departement Landbouw & Visserij weer een mooie stijging op van de arealen spruiten (+ 12,3 %) en uien (+ 20 %). “De stijging van het areaal spruiten kan worden verklaard door de sterke stijging van de vraag vanuit de diepvriesindustrie.”

De Vlaamse landbouwer houdt meer en meer van de teelt van uien.
De Vlaamse landbouwer houdt meer en meer van de teelt van uien. - Foto: LV

“Uien kende de voorbije 10 jaren altijd een jaarlijkse uitbreiding van het areaal, maar dit jaar is de uitbreiding bijzonder groot”, stelt het Departement. De verhoogde interesse van de Vlaamse teler in een nieuwe teelt en behoorlijke rendementen doen het areaal dit jaar met een vijfde groeien.”

Daling van areaal bonen en spinazie

Het areaal bonen kent dan weer een stevige daling (- 9,6 %) omdat de opbrengsten de vorige jaren gemiddeld lager dan verwacht lagen, waardoor telers afhaken of hun areaal verminderen. De daling van het areaal spinazie (- 4,5 %) kan worden verklaard door het wegvallen van een aantal noodzakelijke gewasbeschermingsmiddelen, waardoor spinazie teelttechnisch een moeilijke teelt wordt.

In de fruitsector zijn er dan weer geen al te grote schommelingen. Het areaal aardbeien stijgt licht (+ 2 %), in tegenstelling tot het areaal appelen dat een kleine daling (- 2,2 %) optekent. Het areaal peren blijft dan weer status quo. In de sierteelt stijgt het globale areaal met 3,6 %.

Sterke stijging van areaal wintertarwe

De goede graanprijzen van verleden jaar resulteerden in een stijging van het areaal granen (+ 5 %). “De stijging van de wintertarwe (+ 9 %) is het gevolg van optimale zaaiomstandigheden in het najaar van 2020 en het feit dat dit gewas onder bepaalde voorwaarden mag worden meegerekend als vanggewas”, stelt het Departement.

De stijging van wintertarwe is onder meer het gevolg van de goede zaaiomstandigheden in het najaar van 2020.
De stijging van wintertarwe is onder meer het gevolg van de goede zaaiomstandigheden in het najaar van 2020. - Foto: LBL

Een stijging van het areaal wintertarwe hangt tradiditioneel samen met een daling van de korrelmaïs (- 8,3 %). “Een mogelijke verklaring van de sterke daling van het areaal zomergerst (- 21 %) ligt in de minder gunstige prijsvorming van gerst tegenover tarwe, waardoor de interesse afneemt.” Het speltareaal stijgt flink (+ 33,4 %), mogelijk door de toename van bepaalde nichemarkten. Bij spelt blijft het uiteraard gaan om een relatief klein areaal binnen de graansector.

Sterke duik van het areaal vezelvlas

Het areaal vezelvlas neemt dan weer een sterke duik (- 24 %), omdat de opbrengsten verleden jaar waren tegengevallen als gevolg van de droogte en door de sterk verminderde vraag naar gezwingeld vlas door de coronacrisis. China is hiervan traditioneel een grote afnemer.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent