FAVV stelt tijdens controles op dierenwelzijn in varkensbedrijven weinig overtredingen vast

Overleg met landbouworganisaties zal leiden tot een betere aanpak van ongevallen met roosters.
Overleg met landbouworganisaties zal leiden tot een betere aanpak van ongevallen met roosters. - Foto: LBL

Ongevallen met varkensroosters: het lijkt meer voor te komen, maar is dat ook zo? Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V), die hierover een vraag van Els Sterckx (Vlaams Belang) kreeg, vindt het weinig zinvol om hiervoor alvast een databank op te richten. De reden hiervoor is dat de meeste ongelukken gewoon niet gemeld worden.

De meeste controles op dierenwelzijn in varkenshouderijen gebeuren door het FAVV. Het FAVV heeft verleden jaar 644 controles uitgevoerd, de dienst Dierenwelzijn 8. Tijdens deze controles wordt wel de algemene staat van de roosters nagekeken, zoals onder meer het feit of de varkens zich nergens aan kunnen verwonden, maar de aanwezigheid van betonrot is uiteraard tijdens zo’n controle niet na te gaan. Aan de bovenkant van de roosters is er meestal niets te zien. De enige manier om dit te controleren is om in een lege stal de rooster eruit te lichten en de onderkant te inspecteren, wat tijdens een standaard dierenwelzijnscontrole niet uitvoerbaar en haalbaar is.

Op basis van die controles door het FAVV werden in 2020 8 processen-verbaal opgemaakt. De dienst Dierenwelzijn heeft 1 proces-verbaal opgesteld. “We moeten ten alle tijde vermijden dat dieren in de mestkelder aan hun einde komen. Hierover wordt overleg gepleegd met de landbouworganisaties om het probleem verder aan te pakken.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent