Startpagina Bedrijfsnieuws

Limagrain focust op klimaatrobuuste gewassen

Om efficiënt en met voldoende opbrengst te telen, nu én in de toekomst, moet meer worden ingespeeld op klimaatrobuuste gewassen. En dat is nu net de weg die Limagrain wil inslaan met haar gamma. Het bedrijf focust in een persmeeting vooral op hybride graanrassen, het grassenmengsel Belpré Sec, groenbedekker Greencover Humus en enkele nieuwigheden Soedangras, Turbo Méteil en Turbo Rogge Mix.

Leestijd : 5 min

H et laatste jaar is er heel wat aan de gang bij zaadbedrijf Limagrain. Niet alleen gebeuren er verschuivingen op personeelsvlak, ook kijkt men reikhalzend uit naar de nieuwbouw in Kluisbergen. Daar zullen de nieuwe burelen gelegen zijn, gecombineerd met een beperkte productieunit voor mengsels van weidegrassen, tijdelijk grasland, groenbedekkers en gazon. De site in Kerkhove zal verlaten worden en in december 2022 is de verhuis gepland.

Die veranderingen blijken gepaard te gaan met een actuele, maar toekomstgerichte visie: de landbouw moet klimaatrobuuster worden, en Limagrain wil hierin de ultieme partner worden van de boer. “In de winter maakten we al een switch naar een aantal nieuwe producten. Zo zijn we gestopt met de productie van R1-zaden van de klassieke granen en maken we de overgang naar de commercialisatie van hybride granen, die veel robuuster zijn”, aldus Thomas Truyen, die in Limagrain manager marketing en communications werd. Inspelen op nieuwe gewassen blijkt de sleutel naar succes. “De temperatuur stijgt en dus is het noodzakelijk dat we op zoek gaan naar gewassen die hier beter mee om kunnen. Zo denken we aan de zonnebloemen, een exotisch gewas dat in onze groenbedekker Greencover Humus zit. Maar ook Soedangras, een warmteminnende graansoort, zou hier goed gedijen .”

Door middel van veredeling, een juiste gewas- en rassenkeuze, wil Limagrain een oplossing bieden aan de uitdagingen van de toekomst. Een greep uit hun gamma.

Hybride graanrassen

Hybride graanrassen bezitten in tegenstelling tot de traditionele rassen een zeer goed wortelgestel, die toelaat om zowel in droge als natte jaren efficiënt water en nutriënten op te nemen. Op elke bodem zouden hybride granen het goed doen, maar daarnaast is het ook geschikt voor stenige bodems, percelen met zware koppen, zware poldergronden en gronden met structuurschade. “De rassen doen het eigenlijk uitermate goed in de extremere condities”, aldus Truyen.

Onder de gerst is SU Hylona een mooi hybride ras, onder de tarwe biedt Limagrain Hyking en Hymalaya aan. Hymalaya van Saaten-Union is eerder een laat ras en kenmerkt zich door een uitstekende bladgezondheid met hoge fusariumtolerantie en zeer hoge N-benutting. Bovendien is het tolerant voor chloortoluron. Nadeel is dat het niet resistent is tegen oranje tarwegalmug. Hyking – ook van Saaten-Union – is dat wel. Het is een vroege variëteit met een korte groeicyclus, en heeft een zeer hoog opbrengstpotentieel door het hoog aantal korrels per aar en mooie duizendkorrelgewicht. Uit de proeven van CRA-W Gebloux 2020 haalde Hyking een opbrengst van 107% ten opzichte van de getuigerassen. Het is ook geschikt voor tarwe na tarwe. Het gerstras SU Hylona van Asur plantbreeding is een agronomisch heel mooi ras. Het goede hectolitergewicht valt als eerste op. Het kan bovendien goed tegen de koude en is geschikt voor de latere zaai. In de proeven van LCG scoorde het ras meer dan 5% boven het gemiddelde.

Grassenmengsel Belpre-Sec

Onder de grassenmengsels biedt Limagrain het nieuwe mengsel Belpre Sec aan. Dit mengsel past perfect in de strategie van het werken naar een klimaatrobuuste landbouw, want het is aangepast aan droogte en hittestress en kan met een hoge opbrengst gemaaid worden. “Het bevat een grassoort dat tot nu toe in Vlaanderen nog maar weinig verkocht wordt: kropaar. Het is zeer goed bestand tegen droogte en vooral in de zomermaanden is de productie goed. Van alle grassen geef kropaar het hoogste ruw eiwit”, vertelt productmanager voedergewassen en groenbedekkers Walter Vervoort. Naast kropaar bevat het mengsel vooral Engels raaigras en rietzwenkgras. Rietzwenk kan goed tegen de droogte als tegen vocht. Het produceert 15% meer dan Engels raaigras, maar Engels raaigras geeft toch die push in het voorjaar. Ook zorgen de klavers in het mengsel voor de aanbreng van ruw eiwit.

Naast de hoge productie door de goede groei en een hogere eiwitproductie zijn de langere bemestingskosten een belangrijk punt om te vermelden. Door de klavers is er immers 100 à 200 kg stikstof uit kunstmest minder per ha nodig. De eerste keer maaien gebeurt het best tussen 15 en 30 april, daarna kan men om de 4 à 5 weken een snede maaien.

Groenbedekker Greencover Humus

Limagrain is alvast trots op hun mengsel met zonnebloem, gele mosterd en Japanse haver. De verschillende planten in dit mengsel brengen elk op zijn manier bij tot een betere organische stofgehalte, bovengrond of ondergronds. “5 ton droge stof opbrengst, dat is toch gigantisch. De zonnebloemen dragen hier zeker toe bij, met zijn stevige lange stengels en stevig wortelstelsel”, verklaart Truyen. De bodemstructuur zal er alvast bij varen. “We denken dat mengsels zoals deze in de toekomst zeker belangrijker worden. Carbon farming is nu al een actueel topic”, klinkt het. Het mengsel is ideaal voor de inzaai na de oogst van tarwe en gerst. “Zaai je dit in voor de helft van augustus bereik je een maximale biodiversiteit”, klinkt het.

Soedangras

Soedangras Digestivo is een nieuw gewas in het gamma. Het ras valt op door de paars gekleurde bladnerf. Opmerkelijk is de opbrengst die het gewas kan halen: als hoofdteelt geeft het 3 zware snedes met een totaal van maximum 15 ton. Als nateelt na de gerstoogst kunnen er nog 2 snedes. Belangrijk is wel dat het gewas ingezaaid wordt op een opgewarmde bodem, na 10 mei. “Het is een tropisch gewas, en heeft de warmte dus nodig”, klinkt het. Het is zeer droogtetolerant: zelfs bij hitte is een eerste snede binnen de 30 dagen mogelijk. Een ander voordeel is de goede celwandverteerbaarheid door het Brown Mid Rib gen. Het levert een VEM die vergelijkbaar is aan die van Italiaans grass, geconbineerd met 15% ruw eiwit. Ten slotte is behandelen tegen onkruid niet nodig door het merkelijk snelle opkomen van het gewas.

Uitgebreid Turbo gamma

In het Turbo gamma van Limagrain met tussenteelten voor de veehouderij zijn 2 nieuwe mengsels bijgevoegd. Turbo Rogge Mix bestaat uit slechts 2 rogges, de klassieke snijrogge Matador en de bladrogge Humbolt. Truyen verklaart die keuze “Geen hybride rogges dus, maar dat is niet nodig. Met de bladrogge in het mengsel haal je eind april al een zeer mooie opbrengst, van 6 à 7 ton droge stof per ha.” De bladrogge start immers heel goed en geeft al vroeg in het voorjaar een hoge opbrengst. Matador stoelt dan weer beter uit en zorgt voor een dichtere zode. Het is toegestaan voor derogatie in Vlaanderen. Oogsten na 15 maart geeft de mogelijkheid tot het uitrijden van 250 kg N uit dierlijke mest in plaats van 170 kg. Het is een vanggewas dat tot eind november uitgezaaid kan worden.

Turbo Méteil bevat ook bladrogge Humbolt en snijrogge Matador, maar heeft ook een belangrijk aandeel Tundra bonen en een beetje winterwikke. “Het is de wikke die ook zorgt voor veel eiwit en tundra is de hoog renderende winterveldboon.” Het mengsel blinkt uit door de hoge droge stofopbrengst en een hoge voederwaarde. Vanaf eind april kan er gemaaid en ingekuild worden om daarna nog maïs te zaaien. Oogsten eind juni als GPS (Gehele plant silage) is ook een mogelijkheid.

Marlies Vleugels

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken