Startpagina Bedrijfsnieuws

Nieuwe techniek voor loofdoding in aardappelen

Nufarm en Crop.Zone gaven ons een pre-introductie van de nieuwe techniek ‘NuCrop’. Deze is er voor de loofdoding in aardappelen en is gebaseerd op de toediening van een elektrolyt, gevolgd door het elektrisch loofdoden. De techniek wordt doorontwikkeld om ook onkruid te bestrijden.

Leestijd : 4 min

De achterliggende reden voor de ontwikkeling is het gegeven dat Europa steeds meer inzet op een groenere toekomst (cfr. Green Deal) waarbij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onder druk komt te staan. Nufarm en Crop.Zone vonden elkaar, ieder met hun eigen expertise, respectievelijk gewasbescherming en geïntegreerde onkruidbestrijding. Uit deze samenwerking ontstond: ‘NuCrop’, een hybride systeem om op een elektrische wijze ongewenste plantengroei te bestrijden.

Volt.Fuel

Het opzet bestaat uit een sproeiboom die vooraan de tractor een elektrolyt, genaamd Volt.Fuel, verspuit. In de achterhef van de tractor hangt een generator voor de opwekking van elektrische energie. Via ‘applicators’ een soort van glijsloffen wordt de stroom naar de planten gebracht.

De machine is 12 m breed en kan dus 16 aardappelrijen (van 75 cm) bewerken bij een rijsnelheid van 6 km/u. Zowel bredere als smallere uitvoeringen worden beproefd alsook het sneller rijden. In de pijplijn zit ook een machineversie waarbij de sproeiboom achteraan de tractor voor de geleiders staat.

Momenteel wordt gefocust op de loofdoding in aardappelen. “Maar dat wil zeker niet zeggen dat we een aardappelloofdodingsbedrijf zijn”, legt Michiel de Jongh van Crop.Zone ons uit. “Wij zijn een start-up en dan moet je keuzes maken. Vollevelds of rijspecifieke onkruidbestrijding zal snel volgen. Maar met een 12 m brede machine hebben we een goede akkerbouwtoepassing in de Benelux en omliggende landen.”

Elektrische onkruidbestrijding is niet nieuw, maar staat wel nog in zijn kinderschoenen. Bij een grote werkbreedte is er veel tractorvermogen nodig om elektrische stroom op te wekken. Om dit euvel te verhelpen en om dus zo weinig mogelijk energie per hectare in de behandeling te steken wordt het elektrolyt ‘Volt.Fuel’ verspoten over het gewas alvorens de elektrocutie toe te passen. Hier komt de expertise van Nufarm kijken. Zij staan in voor de verdeling van het middel Volt.Fuel. Technisch adviseur Herbrecht Muys en marketing manager Benelux Bart De Vroome gaven ons toelichting tijdens de pre-introductie.

Dit elektrolyt is nodig voor meerdere redenen, maar vooral om de weerstand van de plant aan de toepassing te verlagen. De waslaag van de plant wordt verzacht, de contactoppervlakte wordt vergroot en de energiebehoefte omlaag gehaald. Er zou met de toepassing van Volt.Fuel veel minder kilowattuur per ha nodig zijn en dus een ‘kleinere’ tractor. Met voornoemde 12 m brede machine en een rijsnelheid van 6 km/u is een tractor met een vermogen van 180 pk nodig. Een tractortype dat courant in onze contreien aanwezig is.

Benelux

“NuCrop leent zich prima voor inzet in de Benelux, al liggen sommige accenten van de toepassing anders bij ons dan in Nederland”, legt Bart De Vroome uit. Bij ons wordt sterk ingezet op de aardappelafnemers/verwerkers die zo weinig mogelijk residu van gewasbeschermingsmiddelen willen. In Nederland biedt de inzet van de techniek in de pootgoedteelt heel wat mogelijkheden. Is het kaliber van het pootgoed op de gewenste maat, dan kan men de toepassing uitvoeren en blijft de juiste maat aanwezig, het gewas groeit niet meer verder, maar sterft snel af. Een ander voordeel ten opzichte van loofklappen is dat er geen toegangspoorten voor bacteriën worden gecreëerd.

Bij de toepassing moet het gewas nagenoeg droog zijn. Na de behandeling mag het dan weer wel regenen. Dit is contradictorisch aan de klassieke chemische gewasbescherming.

Pre-introductie

Nufarm doet onderzoek naar geleidende stoffen zoals het elektrolyt Volt.Fuel. Zij gaan ook NuCrop in de markt zetten. “Je kan dit concept vergelijken met een printer”, legt Herbrecht Muys ons uit. “Je hebt een goede printer én goede inktpatronen nodig wil je kwalitatief werk leveren en het ene kan niet zonder het andere. De machine heeft een goed elektrolyt nodig.”

Bij ons ziet Nufarm de inzet van de NuCrop techniek vooral als een loonwerkers of loonsproeiersactiviteit. Het is een nieuw principe dat heel wat communicatie, demo’s en toelichting in de praktijk vraagt. Daarom gaven de betrokkenen ook een pre-introductie aan Landbouwleven.

Dit jaar worden er zeker nog geen machines aan eindklanten verkocht, maar wordt de techniek met geïnteresseerden en partners uit het aardappelonderzoek en –verwerking ontdekt.

Michiel De Jongh geeft nog mee dat de techniek wordt doorontwikkeld om onkruid te gaan bestrijden. De ‘applicators’ of glijsloffen zullen dan wel vervangen moeten worden naargelang de toepassing. “Zie het als bij een maaidorser, met een maïsplukbek gaan we ook geen tarwe oogsten. Bovendien schept het de mogelijkheid om rijspecifiek of vollevelds te gaan werken.”

Tim Decoster

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken