Startpagina Bedrijfsnieuws

Onkruid elektrisch bestrijden met XPower

Case IH – Steyr verkocht in België de eerste XPower XPU machine om onkruid elektrisch te gaan bestrijden. De machine en de toepassing evolueren steeds en de eerste enthousiaste gebruiker, Alplant, lichtte zijn ervaringen toe tijdens een infomoment eind juni.

Leestijd : 4 min

Marketing Manager Case IH & Steyr Benelux, Tjorven Van de Velde legt ons uit dat ze ook actief zijn in niet-landbouwtoepassingen met hun tractoren zoals de inzet bij gemeentelijke diensten, bosbouw, luchthavens, bouw- of militaire toepassingen. De XPower elektrische onkruidbestrijder moet in dit productsegment gezien worden.

Agrarisch oorsprong

Oorspronkelijk had de Duits-Braziliaanse fabrikant Zasso een 3m brede machine ontwikkeld om op een niet chemische wijze onkruid in de landbouw te gaan bestrijden, namelijk de XP300. Echter kent de XPU en XPS versie voor inzet in urbane (stedelijke omgevingen) en specifieke teelten (bv. wijnbouw) zo een groot succes dat de fabrikant niet kan volgen met zijn productie en de pauzeknop heeft ingedrukt voor de ontwikkelingen in de landbouw.

Pieter Jan Auman, Marketing Manager Precisielandbouw Benelux geeft aan dat de XPS versie heel populair is in Duitsland en Frankrijk voor de onkruidbestrijding in wijn- en boomgaarden. De XPS uitvoering kan zowel vooraan als achteraan de tractor werken, zowel naast als in de rij.

1,20 m brede XPU

Bij ons staat vooral de XPU-uitvoering in de schijnwerper. De letter ‘U’ in de typebenaming komt van ‘Urbaan’ of stedelijke toepassingen. Het is een uitvoering die 1,20 m breed is en een vermogen vraagt van 50 pk per meter oftewel minstens 60 pk. Afhankelijk van het toepassingsgebied kan de klant bij aankoop de versie met 9 of 12 power units overwegen. Dat gaat eigenlijk over het aantal transformatoren die de laagspanning omzetten in hoogspanning.

De werking van de machine berust op het feit dat de tractoraftakas een generator aandrijft voor de opwekking van 220V laagspanning. Transformatoren zetten dit om richting hoogspanning (tot 8.000 volt). Deze eenheid wordt in de achterhef gemonteerd. In de frontheft zit dan de eenheid met de ‘applicators’. Je kan dit vergelijken met glijsloffen of lamellen die de elektrische stroom aan de planten afgeeft.

Er zijn 3 rijen met applicators, de voorste en achterste zijn positief geladen, de middenste negatief. Zo wordt de plant eigenlijk tweemaal geëlektrocuteerd door het sluiten van de stroomkring.

Werking

Het bovengrondse deel van de plant vangt de elektrische stroom op, en er is een systemische werking waardoor de plant vernietigt wordt tot in de wortel. Het werkingsprincipe is gebaseerd op de onomkeerbare vernietiging van de celcompartimenten en het onderbreken van de watertoevoer of sapstroom. Het werkingsprincipe van XPower valt te vergelijken met dat van de chemische stof glyfosaat. Echter werkt XPower direct en zonder residu.

De juiste hoeveelheid energie en een geoptimaliseerde applicator (lamellenvorm) is sterk bepalend voor het resultaat. Planten met een hoge waterinhoud en met weinig stengels en wortels in verhouding tot hun bladmassa, zullen slechts een beetje energie nodig hebben en zijn makkelijk te behandelen. Zeer dikke en verhouten grassen of zeer hoge planten hebben veel energie nodig en speciale applicatoren.

Om in te spelen op het aanwezige onkruid kan de gebruiker dus kiezen voor 9 of 12 power units bij aanschaf.

Moeilijke onkruiden bestrijden

Alplant.be is één van de eerste klanten van Case IH die met de XPU aan de slag is gegaan. Zaakvoerder Peter Hemelsoen gaf ons toelichting bij de inzet van de machine en eerste resultaten. Zij gebruiken de XPU voor de onkruidbestrijding op openbare domeinen en is eigenlijk een alternatief voor de techniek van onkruid branden, stomen of vegen. Een sterk voordeel voor hem is het gegeven dat je onmiddellijk resultaat ziet. “De plant wordt donkerder door de beschadiging van het chlorofyl”.

Alplant.be test de machine ook voor de bestrijding van moeilijke onkruiden zoals Ambrosia en Japanse duizendknoop. Hij schat dat na één behandeling er een reductie van 60% is van de Japanse duizendknoop. Na een tweede behandeling loopt dit op tot 80%.

Ervaren werd dat nieuwe wortels uit de grond blijven komen (van planten die eerder bovengronds niet werden geraakt). Herhaling is dus nodig. Er kan ook niet behandeld worden op groot ontwikkelde Japanse duizendknoop. Dan is maaien nodig, gevolgd door een behandeling bij herkieming met de XPU machine.

Zowel de gebruiker als de machineleverancier zien veel potentieel voor de onkruidbestrijding. Aan varianten op de machine wordt gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan een kleine versie op handgereedschap of op een hydraulische maaiarm om echt moeilijke plaatsen te bereiken. Echter staat veiligheid bij het gebruik van de XPU voorop. De ontwikkeling van nieuwe toepassingen zal dus nog enige tijd vragen. Het blijkt alvast een techniek met heel veel toekomstpotentieel te zijn.

Tim Decoster

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken