Enkel landbouwer die hoofdteelt verbouwt, kan betalingsrechten activeren

Facturen van de diverse teelthandelingen moeten ook op naam staan van de landbouwer die de hoofdteelt verbouwt.
Facturen van de diverse teelthandelingen moeten ook op naam staan van de landbouwer die de hoofdteelt verbouwt. - Foto: LV

Sinds 2007 zijn de perceelsaangifte bij Departement Landbouw en Visserij en bij VLM samengevoegd tot één aangifte. Toen werden drie peildata ingevoerd: 1 januari voor de verantwoordelijkheid voor bemesting, 30 april voor activatie van betalingsrechten en 31 mei voor het gebruik van de hoofdteelt (afgeleid van de uiterste inzaaidatum van de hoofdteelt).

Betalingsrechten ter beschikking op de uiterste indiening van de verzamelaanvraag

Dit wordt bijgestuurd, zodat er vanaf 2022 slechts 2 peildata overblijven voor de perceelsaangifte:: de gebruiker van het perceel op 1 januari is verantwoordelijk voor bemesting en de gebruiker op 31 mei verbouwt de hoofdteelt én kan betalingsrechten activeren.

Om betalingsrechten te kunnen activeren met een perceel in 2022 moeten de betalingsrechten ter beschikking zijn op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag (30 april 2022) én moet het perceel in gebruik zijn voor de hoofdteelt (met peildatum 31 mei).

Als de eigenaar van de betalingsrechten op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag niet de hoofdteelt verbouwt, kunnen de betalingsrechten via een eenvoudige module op het e-loket tijdelijk of definitief worden overgedragen. Deze overdracht van betalingsrechten moet ingediend zijn uiterlijk 30 april 2022.

Bijhouden van de teeltfiches is de verantwoordelijkheid van de landbouwer die hoofdteelt verbouwt

De landbouwer die de hoofdteelt verbouwt, is de landbouwer die verantwoordelijk is voor zowel het zaaien of planten als de verdere teelthandelingen tijdens het teeltseizoen zoals bespuiten, en dit tot het oogsten. Enkel wat dit laatste betreft kan, kort voor de oogst, de verantwoordelijkheid overgedragen worden door een ‘verkoop op stam’.

Dit betekent dan ook dat het bijhouden van de teeltfiches de verantwoordelijkheid is van de landbouwer die de hoofdteelt verbouwt. Die teeltfiches zijn een essentieel element in het kader van de traceerbaarheid binnen de randvoorwaarden en zullen dus strikt gecontroleerd worden. Facturen van de diverse teelthandelingen moeten ook op naam staan van de landbouwer die de hoofdteelt verbouwt.

Door deze bijsturing komt aangifte meer overeen met werkelijke situatie op het veld

In het kader van deze bijsturing zal het departement in de verzamelaanvraag 2022 een extra schrappingscode voorzien in de perceelsaangifte. Deze code, ‘TVP’ - ‘tijdelijk verhuurd perceel’, wordt gebruikt voor percelen die maar voor 1 teeltseizoen naar een andere gebruiker gaan. Percelen die op deze manier geschrapt worden in de aangifte, zullen het jaar nadien opnieuw voorgedrukt worden bij de verhuurder. Dit vereenvoudigt de aangifte van de verhuurder en voorkomt een onjuiste aangifte in de volgende campagne.

Met deze bijsturingen wil het Departement Landbouw en Visserij de aangifte meer in overeenstemming brengen met de werkelijke situatie op het veld en de inkomenssteun maximaal uitbetalen aan actieve landbouwers die het teeltrisico dragen.

Gedetailleerde informatie vind je hier.

Lieven Vancoillie-Departement Landbouw en Visserij

Meest recent

Meest recent