Startpagina Akkerbouw

Tijd voor maleïnehydrazide (MH)?

In zijn nieuwsbrief van begin deze week boog het Proefcentrum voor de Aardappelteelt PCA en Inagro zich over de vraag of het al tijd is om maleïnehydrazide (MH) in te zetten in de aardappelteelt. Dit vooral om de komende aardappelbewaring te vergemakkelijken.

Leestijd : 3 min

Het voorbije bewaarseizoen was het eerste seizoen zonder chloorprofam (CIPC). De kiemremming diende te gebeuren met Argos, Biox-M, 1,4Sight of Restrain. De eerste ervaringen waren meteen ook de moeilijkste. Want kort na de oogst van 2020 waren heel wat aardappelpartijen bijzonder kiemlustig. Dit had alles te maken met de omstandigheden waarin de aardappelen gegroeid waren. Droogte en hitte hadden voor heel wat stress gezorgd, waarna de periode van kiemrust zeer kort bleek te zijn.

Vroege kiemlust

Wie tijdens de veldfase in goede omstandigheden een bespuiting met maleïnehydrazide (MH) uitvoerde, had een groot voordeel. Dat bleek duidelijk in loodsen waar zowel MH-behandelde als onbehandelde (of te laat behandelde) partijen naast elkaar bewaard werden.

Partijen zonder MH vertoonden begin november al kiemen van 1 cm lang. Heel wat telers moesten om die reden 2 weken na de oogst al een eerste behandeling uitvoeren, die vrij snel gevolgd werd door een tweede behandeling. In deze fase van de bewaring moest er nog veel geventileerd worden, wat niet altijd mogelijk was als de loods 48u na de toepassing moet gesloten blijven.

Bewaren met MH

Goed behandelde partijen bleven duidelijk rustiger. Een eerste behandeling met kiemremmers kon in dergelijke partijen vaak uitgesteld worden tot de fase van wondheling voorbij was en de meeste drogende ventilatie-uren achter de rug waren. Meerdere telers hebben op basis van MH hun aardappelen bewaard en in januari (februari) afgeleverd zonder bijkomende kiemremming. Het belang van een goede MH-toepassing is ook tijdens de rest van het bewaarseizoen duidelijk zichtbaar gebleven.

Het komende bewaarseizoen zal mogelijk anders verlopen. Tot op heden had het gewas nog maar weinig last van droogte en hitte. Toch verdient het de voorkeur om met MH te velde een eerste kiemremming mee te geven. Een goede toepassing geeft kort na de oogst meer rust aan de aardappel. De spuitomstandigheden zijn alvast een stuk beter dan vorig jaar: het gewas is vitaal en de temperaturen zijn redelijk.

Sortering +35mm

Voor vroegrijpe bewaarrassen zoals Bintje en Innovator, maar ook in vroeg geplante partijen Fontane, kan het zijn dat de voorwaarden voor een MH-toepassing stilaan bereikt worden. Als meer dan 80% van de knollen in de sortering +35mm zit, kan een behandeling uitgevoerd worden. Op dat ogenblik is de fase van celdeling immers voorbij.

Aangezien MH een remmend effect heeft op knollen in de fase van celdeling is het van groot belang te wachten tot de sortering +35mm bereikt is. Sommige partijen bevinden zich al in dit stadium.

Een MH-behandeling kan eventueel nog iets langer uitgesteld worden. Weet echter dat de actieve stof 2 à 3 weken nodig heeft om in voldoende concentratie bij de knollen te geraken. Om die reden moet het gewas ook ná de MH-toepassing nog 2 à 3 weken vitaal blijven (transport verzekeren).

Van Bintje en Innovator weten we dat het loof in augustus snel achteruit kan gaan. Een MH-behandeling wordt in vroegrijpe bewaarrassen (die zich in de sortering +35mm bevinden) dus best niet te lang meer uitgesteld.

Spuitomstandigheden

Een goede opname van MH door het blad is cruciaal! Spuit daarom bij gematigde temperaturen (minder dan 25°C) op een groen en vitaal gewas (sapstroom nodig!). Spuit bij voorkeur 's morgens op een fris, maar droog gewas. Voor een goede opname mag er geen regen vallen binnen de 24 uren na de toepassing. Houd je aan de erkende dosis: éénmalig 11 l/ha Crown/Itcan of 5 kg/ha Fazor/Himalaya.

PCA, Inagro

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken