Startpagina Actueel

Meer kennis nodig over voederwaarde, opname en dierlijk productiepotentieel ingekuild rietzwenkgras

Onderzoekers van UGent hebben het kwekersrecht voor rassen van rietzwenkgras ontvangen. Er gebeurt op verschillende vlakken onderzoek. Vlaams landbouwminister Hilde Crevits stelt dat er vandaag echter – in vergelijking met Engels raaigras – nog te weinig geweten is over voederwaarde, dieropname en dierlijk productiepotentieel van ingekuild rietzwenkgras.

Leestijd : 3 min

Rietzwenkgras wordt geteeld om te kunnen dienen als veevoeder. In onze streken neemt de belangstelling voor deze grassoort toe omdat ze goed bestand is tegen droogte en wateroverlast. “In maritiem Europa, dus ook in ons land, vind je vandaag vooral 2 andere voedergewassen: Engels en Italiaans raaigras”, licht UGent-professor Dirk Reheul toe.

In polderweiden

In de voorbije droge zomers zagen we dat deze raaigrassoorten stopten met groeien en later ook verdorden. Rietzwenkgras bleef echter groeien. “Rietzwenkgras tolereert bovendien goed wateroverlast. Daarom aardt het prima in polderweiden die regelmatig overstromen. Daarvoor is rietzwenkgras beter geschikt dan Engels raaigras. Die soort is er vaak in polderweiden, maar kan minder goed tegen wateroverlast.”

Joris Nachtergaele, Vlaams parlementslid voor N-VA, vroeg aan Vlaams landbouwminister Hilde Crevits naar de kansen in Vlaanderen voor de uitrol van dit voedergewas als alternatief in de evolutie naar meer klimaatadaptieve mogelijkheden op de Vlaamse weidelandschappen van veebedrijven.

Resultaten KOE

In ‘KOE: Klimaatvriendelijke Ommekeer met Eigen voer’ (een project van LCV, ILVO, proefhoeve Bottelare en Hooibeekhoeve) waren de belangrijkste resultaten met betrekking tot rietzwenkgras de volgende:

- Wat betreft de inpassing in het teeltplan: rietzwenkgras kan in alle bodemtypes worden uitgezaaid en is zowel tegen droogte als vocht bestand. Het gras kan heel hoge opbrengsten geven, onder maaivoorwaarden gemiddeld zelfs 15% meer dan Engels raaigras. Het is heel geschikt voor (intensieve) maaiomstandigheden. Het gras is echter minder geschikt voor beweiding vanwege zijn matige smakelijkheid in verse toestand en het stugge blad. Beweiding in een jong stadium is wel mogelijk. De soort vraagt relatief hoge temperaturen, zodat vroege voorjaarszaai en late najaarszaai niet gewenst zijn. Het is weinig vatbaar voor ziekten.

- Wat betreft de inpassing in de rantsoenen: rietzwenkgras is minder verteerbaar dan Engels raaigras. De verteringscoëfficiënt ligt ongeveer 5 à 6% lager dan deze van Engels raaigras. Uit praktijkonderzoek uitgevoerd bij het ILVO en de Hooibeekhoeve, blijkt dat dit verschil nagenoeg verdwijnt tijdens het inkuilproces. Rietzwenkgras is interessant voor structuuraanbreng in het voer en stimuleert daarmee ook de herkauwactiviteit.

Nieuwe proeven

“In vergelijking met Engels raaigras is er op dit ogenblik echter nog te weinig geweten omtrent de precieze voederwaarde, de dieropname en het dierlijke productiepotentieel van ingekuild rietzwenkgras in het voederrantsoen van vee”, stelt minister Crevits in haar antwoord.

Om dit te onderzoeken is in 2020 het VLAIO LA-traject ‘Klimgras – Graslandgebruik in een wijzigend klimaat’ gestart. Dit project wordt getrokken door het ILVO met de Universiteit Gent als partner. In het project zal ook gekeken worden naar het koolstofopslagpotentieel en de stikstof- en fosforgebruiksefficiëntie van rietzwenkgras in vergelijking met Engels raaigras, en wordt een levenscyclusanalyse uitgevoerd. De proeven met rietzwenkgras werden uitgezaaid op het ILVO en op 3 praktijkbedrijven. In het project gaat veel aandacht naar de kennisverspreiding. In de begeleidingsgroep van het project zijn de landbouworganisaties, voorlichting, zaad-, veevoeder- en zuivelsector vertegenwoordigd.

Veel sensibilisering

Zowel in het afgelopen demonstratieproject als in het opgestarte VLAIO LA-traject was en is er aandacht voor sensibilisering van landbouwers. Zo werden in het kader van het demonstratieproject de volgende sensibiliseringsactiviteiten georganiseerd: veldbezoeken, 2 workshops rond klimaatvriendelijk melkveerantsoen, de opmaak van een teeltfiche rietzwenkgras. De resultaten werden gepresenteerd tijdens wintervergaderingen van het LCV met meer dan 1.800 deelnemers. In het VLAIO LA-traject zal in samenwerking met de Universiteit Gent ook ruim aandacht worden besteed aan de kennisverspreiding, via onder andere aanvulling teelthandleiding, rantsoenfiches...

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken