Landbouwers uit provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant zwaarst getroffen

Boerenbond vreest voor oogstverlies, maar bij plantages die langere tijd onder water stonden kunnen ook de fruitbomen verloren gaan.
Boerenbond vreest voor oogstverlies, maar bij plantages die langere tijd onder water stonden kunnen ook de fruitbomen verloren gaan. - Foto: LBL

De landbouworganisatie heeft geen globaal overzicht van de oppervlakte van het getroffen areaal, maar meldt dat de schade zich vooral situeert in de overstroomde zones langs de rivieren in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Er is bezorgdheid over de schade zowel op korte als op langere termijn. Zo vreest de landbouworganisatie voor oogstverlies, maar bij plantages die langere tijd onder water stonden kunnen ook de fruitbomen verloren gaan.

De Vlaamse regering heeft al aangegeven de overvloedige waterval te zullen erkennen als ramp en in een tegemoetkoming te voorzien via het rampenfonds. Alleen wordt schade die voortvloeit uit overstromingen niet gedekt door een brede weersverzekering noch door het rampenfonds.

"Overstromingen zijn immers niet verzekerbaar als risico onder een brede weersverzekering, omdat ze niet als ongunstige weersomstandigheid beschouwd worden maar als natuurramp en dus in hoofde van land- en tuinbouwers een onverzekerbaar risico uitmaken", klinkt het. Daarom pleit de Boerenbond ervoor om ook die schade te vergoeden via het rampenfonds. In afwachting daarvan roept de landbouworganisatie haar leden op om alle mogelijke bewijzen te verzamelen en bij te houden.

Belga

Meest recent

Meest recent