Beheerovereenkomsten soortenbescherming licht gedaald

Landbouwers kunnen met de VLM beheerovereenkomsten afsluiten voor soortenovereenkomsten.
Landbouwers kunnen met de VLM beheerovereenkomsten afsluiten voor soortenovereenkomsten. - Foto: Pixabay

Een van de weinige manieren om vandaag aan soortenbescherming te doen in de landbouwcontext, is het sluiten van 5-jarige beheerovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in de daartoe aangeduide beheergebieden. Die beheergebieden waar de beheerovereenkomsten kunnen worden afgesloten, zijn ruimtelijk beperkt.

Enkel vernieuwingen

Daarbovenop werden door de overgangsjaren (2021 en 2022) in aanloop naar de volgende GLB-periode (2023) dit jaar enkel hernieuwingen van aflopende beheerovereenkomsten gesloten. Zo waren er bijvoorbeeld voor de soortenbescherming grauwe kiekendief geen aflopende overeenkomsten in 2021. Er werd intussen wel een nieuw actieprogramma opgestart om onder meer de grauwe kiekendief niet in de kou te laten staan.

Wat de beheerovereenkomsten voor soortenbescherming in 2020 betreft, ging het om in totaal 1.519 ha, verdeeld onder akkervogelbeheer (1.141 ha), weidevogelbeheer (313 ha), grauwe kiekendief (41 ha) en hamster (22 ha). De cijfers voor 2021: in totaal 1.309 ha (200 ha minder dan in 2020), als volgt onderverdeeld: akkervogelbeheer (547 ha), weidevogelbeheer (0 ha), grauwe kiekendief (0 ha) en hamster (761 ha).

Bescherming per type

Er is ook een overzicht beschikbaar van de oppervlakte aan beheerovereenkomsten voor soortenbescherming per type: faunastroken voor akkervogels: 2.239 ha, faunavoedselgewas voor akkervogels: 1.333 ha, faunabeheer grasland voor weidevogels: 1.207 ha, vogelakker voor grauwe kiekendief: 225 ha, wisselteelt voor grauwe kiekendief: 100 ha) en luzernestrook voor hamster en akkervogels: 87 ha.

Voor de huidige beheerovereenkomsten faunavoedselgewas en wisselteelt is er geen verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De doelstelling van de maatregel faunavoedselgewas is het voorzien van wintervoedsel voor overwinterende zaadetende akkervogels.

“Bij het sluiten van de beheerovereenkomst worden de landbouwers door de bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij gesensibiliseerd om geen of heel beperkt bestrijdingsmiddelen te gebruiken, bijvoorbeeld in het geval van wortelonkruiden of andere schadelijke soorten”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir.

Verbod op bestrijding

In de toekomst zal er ook voor deze maatregelen een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen worden voorzien. Ook voor de maatregelen op grasland voor weidevogels wordt een jaarrond verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen ingevoerd. Dat liet minister Demir in een commissie Leefmilieu al verstaan. Die maatregel zou ingaan bij de opstart van het nieuwe GLB begin 2023.

De faunastroken voor akkervogels, de vogelakker voor grauwe kiekendief en de luzernestrook voor hamster en akkervogels mogen niet worden bemest. Voor faunavoedselgewassen en wisselteelt percelen is bemesting niet verboden, behalve tijdens de broedperiode.

Kunstmest op grasland

“Ook hier worden landbouwers bij het sluiten van beheerovereenkomsten gesensibiliseerd door bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij om bij voorkeur traag werkende stalmest te gebruiken en het gebruik van kunstmest, drijfmest of effluenten maximaal te vermijden.

In de toekomst wordt het gebruik van kunstmest op grasland voor weidevogels het jaarrond verboden en zullen we voor faunavoedselgewassen en wisselteelt het onderzaaien of doorzaaien van vlinderbloemigen stimuleren, waardoor bemesting niet langer nodig is”, geeft minister Demir nog mee. Er komt ook een verdere evaluatie door experten van verschillende diensten.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent