Startpagina Mechanisatie

Onderhoudsadvies voor de mesttank

We staan aan de vooravond van een nieuw bemestingsseizoen. Om problemen tijdens het gebruik van de mesttank te voorkomen is een goed onderhoud altijd aangewezen.

Leestijd : 5 min

We belichten in dit artikel kort enkele voorname onderhoudsvoorschriften.

Veiligheid

Alvorens onderhoudswerkzaamheden aan te vatten dienen we ook hier op goede raad te wijzen, namelijk veiligheid voor alles. Bij drijfmesttanken is er het risico van schadelijke of ontvlambare gassen in de tank zoals methaan. Een ander gevaar is de over- of onderdruk die nog aanwezig kan zijn in de tank. Breng deze dus steeds in drukloze én lege toestand als de drijfmesttank wordt afgekoppeld van de tractor én als er onderhouds- of herstellingsingrepen worden uitgevoerd.

Een deels gevulde tank weg zetten is gevaarlijk omwille van de fermentatie en uitzetten van de mest en het het ontstaan van mestgassen. Het mangat en/of ander inspectie- of toegangsluiken open zetten en de tank binnenin goed verluchten is dus nodig als werkzaamheden aan de binnenzijde van de ton worden uitgevoerd.

Smeren

Om exact de juiste onderhoudsaanbevelingen te kennen, dienen we te verwijzen naar de info die de fabrikant van de drijfmesttank verstrekt. Eén van de raadgevingen is ongetwijfeld het smeren van de pomp. De meest gebruikte pomp is de vacuümpomp waarvan het olieniveau moet gecontroleerd en aangevuld worden. Gebruik niet zo maar de eerste de beste olie, respecteer de voorschriften van de pompfabrikant. Sommigen bevelen zelfs aan om de olie niet bij te vullen maar geheel te vervangen.

Als we nu toch in de buurt van de pomp zijn kunnen we eens nagaan of deze wel in een mooie horizontale stand staat. Dit kan belangrijk zijn voor een goede smering. De hoogte waar de dissel wordt gekoppeld aan de tractor kan een invloed uitoefenen op de stand van de pomp. Vaak is een specifieke constructie aangebracht waardoor de horizontale stand van de pomp kan nageleefd worden. Check dit eens, want ook de gemonteerde bandenmaat kan een invloed hebben op de geometrie van het geheel.

Alvorens olie bij te vullen of geheel te verversen is het misschien eerder raadzaam om de toestand van de pomp intern te bekijken. Afhankelijk van het toegepaste pomptype variëert de interne constructie. Veelal wordt gebruik gemaakt van paletten, lobben of nog andere. Welke onderdelen de pomp intern ook heeft, deze worden aan slijtage blootgesteld. Is het niet van de drijfmest zelf, dan kan het van roestvorming of in de winter zelfs van ijsvorming zijn. Corrosie kan ontstaan door de gassen in de tank en de pomp.

Schade aan het interne hart van de pomp heeft zijn invloed op de verdere levensduur en capaciteit van de pomp. Opvolging hiervan is dus aangewezen. De mate van slijtage hangt hier natuurlijk ook af van de intensiteit van gebruik en van de verpompte mestsoorten. Lichte drijfmest en goed gemixte mest zal minder nadelig zijn voor de levensduur van de pomp.

In de nabijheid van de pomp liggen de cardanassen kijk ze na, controleer ze op speling, smeer ze en zie dat de veiligheidsafscherming aanwezig is. Tegelijk kunnen we naar de aankoppeling van de tank met de tractor kijken. Het trekoog kan het soms zwaar te verduren hebben. Speling is hier niet aangewezen en een goede smering aangeraden. Smeervet vermijdt hier een snelle slijtage.

Tank

Na de pomp is de tank zelf één van de belangrijkste onderdelen van onze mestton. We zeiden het reeds eerder maar deze staat vaak aan onder- en bovendrukken bloot. Een periodieke, minitieuze inspectie van de tank is dus aangewezen. Dit wordt vergemakkelijkt door ze regelmatig te reinigen. Zo wordt schade ook makkelijker ontdekt. Ook aan de binnenzijde mag de tank met hoge druk gereinigd worden. Natuurlijk alvorens ze voldoende geventileerd is om schadelijke gassen te vermijden! Ook als de drijfmesttank ‘s winters wordt ingezet is een uitwendige reiniging met de hogedrukspuit mooi op zijn plaats. Immers kan ook gegalvaniseerd metaal door bijvoorbeeld strooizout aangetast worden.

Wanneer het mangat, andere inspectieluiken of toegangen tot de tank geopend worden, moeten deze terug goed afgedicht worden en de bouten aangehaald worden met het voorgeschreven koppel. Denk er ook aan om de diverse kranen en hendels rondom het vat te controleren en te smeren.

Slangen

Tevens dienen de mestdarmen of slangen op tijd gereinigd te worden om ze in goede conditie te houden of om tekortkomingen te ontdekken. Het reinigen van de mesttank en toebehoren gebeurt bij voorkeur boven een opvangplaats zodat de aanwezige mest de omgeving niet kan bevuilen. Nu we de mestslangen toch in de hand hebben is het de ideale moment om de koppelingen ervan na te kijken. Worden de mestslangen lange tijd niet gebruikt, dan is het aanbevolen om ze op een droge, frisse en geventileerde plaats op te slagen, in afwezigheid van zonlicht. Als de mesttank voorzien is van een zuigarm, dan dienen de scharnierpunten regelmatig ingevet te worden en op speling gecontroleerd.

Een onderdeel waar we ook de nodige aandacht voor moeten hebben is het overdukventiel. Dit is een veiligheidsvoorziening en dient in geen geval om het debiet te regelen. Het volstaat om de tank onder druk te plaatsen en de mate van drukverlies te observeren om te zien hoe goed het overdrukventiel werkt. Hiernaast moet het overstroomventiel goed werken. Het verhindert tevens dat er drijfmest in de vacuümpomp komt. Door vorst kan dit ventiel bevriezen in de winter en niet of niet goed werken.

Onderstel

Na de pomp en de tank is het ook tijd om naar het onderstel van de tank te kijken. Kijk zo de bandenspanning na maar ook het aanhaalmoment van de wielbouten. Ook de andere bouten op het onderstel moeten gecontroleerd worden om te zien dat ze niet gelost zijn. Scharnierpunten dienen van wat vet voorzien te worden.

Verder dienen de bedrijfsremmen en parkeerrem nagekeken te worden op hun goede werking. Iets gecompliceerder wordt het om de luchtremmen te onderhouden. Denk er hier aan om het water van de luchtketels af te laten.

Sluit het onderhoud af door het hydraulisch en elektrisch circuit na te lopen. Zijn de leidingen nog allemaal in een goede staat of zijn er beschadigingen die hersteld moeten worden? Vervang hydraulische slangen altijd door gelijkwaardige. Ook het elektisch systeem met inbegrip van de verlichting en signalisatie moet op zijn goede werking nagekeken worden.

Naar N.H.

Lees ook in Mechanisatie

Tractorverkoop daalt voor 2de jaar op rij

Bedrijfsnieuws Fedagrim, de federatie voor landbouw- en tuinmechanisatie, publiceerde midden januari cijfers over de tractorverkoop en de marktsituatie inzake tractoren van 2023. Eerste conclusie bij het bekijken van de cijfers is dat de verkoop voor het tweede jaar op rij daalt.
Meer artikelen bekijken