Startpagina Uw stem

Opinie: Geen lokaal vlees zonder nabije slachtinfrastructuur

Op 21 juli ging het laatste schapenslachthuis van de provincie Antwerpen dicht. Het stadsbestuur verlengde de exploitatievergunning van het slachthuis niet. Dat is na de sluiting van het slachthuis in Kortenaken niet alleen een nieuwe klap voor de sector van de Vlaamse schapenhouderij, ook waar het met de geitenbokjes uit de regio naartoe moet, is koffiedik kijken.

Leestijd : 2 min

De sluiting van dit slachthuis is geen alleenstaand geval. De problematiek van het verdwijnen van essentiële infrastructuur voor de regionale vleesketen beperkt zich niet tot schapen en geiten, noch tot de provincie Antwerpen. Ook het slachten van varkens en pluimvee voor de korte keten is in verschillende Vlaamse provincies onmogelijk geworden. Zeer gemotiveerde landbouwers rijden vandaag met kleine loten wekelijks meer dan 100 km levend transport. ‘Korte’ keten krijgt dan plots een vreemde bijklank.

Bestaande problematiek

De problematiek van het slachten voor die korte keten gaat al een tijdje mee. Tijd zal de oplossing niet brengen, daar de inschatting is dat dit zeker niet het laatste slachthuis is dat de deuren moet sluiten. Rond alternatieven wordt er gestudeerd. Ook wettelijke kaders worden aangepast om die alternatieven mogelijk te maken.

Toch is het voor vele landbouwers vandaag 5 na 12. Alle inspanningen voor de korte keten ten spijt, oplossingen in de marge zullen voor hen mogelijks te laat komen.

Kan het anders?

Vanuit het credo dat er geen lokaal vlees kan zijn zonder nabije slachtinfrastructuur, werd er door de Franse minister van Landbouw vorige maand een heus nationaal slachthuisplan (zie www.agriculture.gouv.fr/plan-abattoirs-un-nouveau-plan-ambitieux-pour-de...) opgezet. Gedurfd, omdat het slachten van dieren in de huidige tijdsgeest nu niet onmiddellijk politiek doet scoren. Naast een uitgebreide aandacht voor controle op het slachten, kiest men er in Frankrijk voor om volop te investeren in het in stand houden van de lokale infrastructuur om de regionale voedselketen mogelijk te houden. Met 115 miljoen euro zullen er straks 123 moderniseringsprojecten worden gelanceerd in de Franse slachthuizen.

Gaan we er in Vlaanderen te gemakkelijk vanuit dat de oplossing voor het slachten van dieren wel uit de markt zal komen? De realiteit vandaag toont onomwonden aan dat die markt faalt. Bedrijfsleiders in de resterende kleinschalige slachthuizen melden bovendien dat diverse controlerende instanties hun het ondernemen quasi onmogelijk maken. Dat niemand zich ten gronde lijkt te bekommeren om de gevolgen van het wegvallen van kleinschalige slachtcapaciteit is niet minder dan onverantwoord.

Oplossingsgericht samenzitten gewenst

Via een resolutie werd 3 maanden geleden het unanieme politieke engagement aangegaan om initiatieven rond de korte keten beter te ondersteunen. Hier ligt een heel concreet knelpunt voor. Laat ons daarom met alle stakeholders die regionale vleesketen in stand wensen te houden oplossingsgericht samenzitten. Het goede nieuws is dat verschillende oplossingen de praktijktoets reeds doorstaan in de buurlanden.

Wat we vandaag nodig hebben in Vlaanderen is visie, regie en bereidwilligheid op alle niveaus om essentiële regionale voedselinfrastructuur in stand te houden.

Bart Thoelen, Steunpunt Korte Keten

Lees ook in Uw stem

Meer artikelen bekijken