Startpagina Varkens

Project Roadmap: Samen op weg naar een verantwoord antibioticagebruik

Om antibioticaresistentie tegen te gaan, is het belangrijk om antibiotica enkel in te zetten als het écht moet. Ook in de veehouderij hebben we de plicht om hier werk van te maken. Maar hoe pakken we dit concreet aan op een manier die voor de hele sector haalbaar is?

Leestijd : 4 min

Om dit uit te zoeken, heeft de Europese Unie in 2020 het Roadmap-project in het leven geroepen. Roadmap staat voor: Rethinking Of Antimicrobial Decision-systems in the Management of Animal Production ofwel ‘Herdenken van Antibacteriële Besluitvormingssystemen in het Beheer van Dierlijke Productie’.De Vlaamse partners van het Roadmap-project – Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) – organiseren binnen dit project verschillende acties voor de varkenssector en de vleeskalverhouderij.

Roadmap voor #TrotseVarkenshouders

De varkenssector heeft al belangrijke stappen gezet in de goede richting en tal van obstakels overwonnen. Maar het kan nog beter. Antibiotica worden nog (te) vaak preventief ingezet in diverse situaties, onder andere om de darmgezondheid te bevorderen.

Een aangepast management in combinatie met bioveiligheid vermindert het risico op infecties en de spreiding ervan. Doordat de dieren gezonder zijn, hebben ze dan minder medicatie nodig. Uiteraard moet bij dit alles ook rekening gehouden worden met het economische aspect: het bedrijf moet rendabel blijven.

Dat alles kwam naar voren tijdens de Living Labs die eerder dit jaar plaatsvonden als onderdeel van het Roadmap-project.

“De deelnemers aan de Living Labs waren zeer geëngageerde mensen die open en met respect voor elkaar in gesprek gingen,” zegt Caroline Bonckaert, verantwoordelijk voor de uitwerking van het varkensdeel binnen het project. Als volgende stap is het de bedoeling uit te zoeken hoe we het antibioticagebruik daadwerkelijk kunnen terugdringen – op een manier die praktisch én economisch haalbaar is voor het individuele bedrijf én de hele sector.Ik kijk ernaar uit om die aangename samenwerking verder te zetten op de bedrijven, samen met de bedrijfsdierenartsen,” aldus Caroline.

Van idee naar praktijk

Pijnpunten benoemen is één ding, ideeën formuleren een tweede. Maar om iets te bereiken, moet er ook iets veranderen in de praktijk. In een volgende fase zullen daarom de mogelijke oplossingen en/of hulpmiddelen afgetoetst worden op het terrein: in hoeverre zijn ze praktisch en financieel haalbaar? Zo kunnen we de basis leggen om stap voor stap te evolueren, en de dieren én het bedrijf gezonder te maken.

Binnen Roadmap wordt niet enkel gefocust op varkenshouders. Ook dierenartsen kunnen en moeten hun steentje bijdragen. Bij deze groep ligt de nadruk op samenwerking: niet alleen met de varkenshouders, maar ook met alle erfbetreders, met als doel de varkenshouders maximaal te ondersteunen. Omdat noch dierenartsen, noch varkenshouders deze problematiek alleen aankunnen, zijn zij #SamenTrots.

Financiering

Het Europese Roadmap-project stelt middelen ter beschikking om oplossingen tot stand te brengen en hierbij de nodige onderzoeken uit te voeren, onder meer om na te gaan welke ziektekiemen op het bedrijf aanwezig zijn. #TrotseVarkenshouders die deelnemen aan een brainstormsessie (zie kader) en vervolgens aan het praktijkonderzoek, komen in aanmerking voor deze financiering.

Roadmap voor de vleeskalversector

Ook voor de vleeskalverhouderij hebben de Living Labs enkele werkpunten aan het licht gebracht. Zo is het belangrijk om aandacht te besteden aan de immuniteitsstatus van de aangeleverde kalveren: hoe beter de opstart van het kalf onmiddellijk na de geboorte, hoe weerbaarder het kalf zal zijn en hoe kleiner de kans dat behandelingen moeten worden ingezet.

Verder is het cruciaal om te bekijken hoe je als veehouder best kunt omgaan met het feit dat kalveren van verschillende herkomstbedrijven (met elk een verschillende immuniteits- en infectiestatus) samenkomen op het bedrijf. Net als bij varkens zal een aangepast management in combinatie met bioveiligheid het risico op infecties beperken en zorgen voor gezondere dieren die minder behandelingen nodig hebben.

“De vleeskalversector mag dan een kleinere sector zijn, maar dat betekent absoluut niet dat er minder engagement is. De interesse om deel te nemen aan dit project bleek dan ook groot,” vertelt Evelyne Van de Wouwer rundveedierenarts voor DGZ. “Ondanks de gevoeligheden binnen de sector die af en toe naar boven kwamen, waren de Living Labs naar mijn aanvoelen echt een succes en hebben ze heel wat ideeën opgeleverd. Dit is voor mij de ideale start voor de verdere uitwerking ervan binnen een Vlaio-project. Dat project wordt binnenkort ingediend.”

Meer info over het Roadmap-project vind je hier.

DGZ

Het Roadmap-project is gefinancierd uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 817626. Deze publicatie geeft alleen de mening van de auteur weer en de Europese Unie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie in deze publicatie.

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken