Vlaams plattelandsbeleid moet nog meer inzetten op creatieve samenwerking tussen actoren

Vlaams minister Zuhal Demir werkt aan een geïntegreerd beleid rond platteland.  Eén van de projecten die worden ondersteund, is ‘Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer’ van ABS en Natuurpunt.
Vlaams minister Zuhal Demir werkt aan een geïntegreerd beleid rond platteland. Eén van de projecten die worden ondersteund, is ‘Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer’ van ABS en Natuurpunt. - Foto: LV

In het sterk verstedelijkt gebied dat Vlaanderen is, komt het platteland alsmaar meer onder druk te staan. De beperkte beschikbare ruimte wordt door verschillende partijen gevraagd en geclaimd. Landbouwers vragen dat er verder plaats moet zijn om verder te kunnen ontwikkelen, maar ook andere actoren staan te drummen om elke hectare in te nemen.

Voorbereiding Leader

Bevoegd voor het plattelandsbeleid in Vlaanderen zet Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) in op een constructieve samenwerking tussen de verschillende plattelandsactoren om de doelstellingen uit haar beleidsnota te realiseren. Dit gebeurt op verschillende manieren.

De voorbereiding van de Leaderinterventie voor de programmaperiode 2023-2027 verloopt in samenwerking met de provincies. “We werken vanuit een gemeenschappelijke ambitie om de plattelandsontwikkeling meer te ondersteunen volgens de principes van de door de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling en het stimuleren van innovatie”, stelt minister Demir.

3 belangrijke thema’s

Daarom zal in de nieuwe programmaperiode ingezet worden op de verbreding van de plaatselijke groepen door naast de gebruikelijke middenveldorganisaties ook dorpsraden, individuele burgers, KMO’s en onafhankelijke experten te betrekken bij de opmaak en uitvoering van lokale ontwikkelingsstrategieën. “Ook door nieuwe vormen van projecten, zoals micro- en koepelprojecten toe te laten, zullen we proberen om samenwerking tussen alle plattelandsactoren te activeren.”

In haar beleidsnota schoof minister Demir 3 thema’s naar voor: het stimuleren van een circulaire plattelands-economie, het versterken van het landschapsbeheer en landschapskwaliteit en het werken aan leefbare en levendige dorpen.

Natuur en landbouw

In het nieuwe Leaderprogramma zal daarop prioritair worden ingezet. “Deze thema’s zijn bij uitstek thema’s waar samenwerking tussen de verschillende plattelandsactoren en landbouw en natuur inherent zijn om verdere stappen te zetten. Samen met de provincies organiseer ik projectoproepen in dit kader.”

Om de noden van specifieke belangengroepen op het platteland in kaart te brengen, organiseerde de Vlaamse Landmaatschappij verleden jaar een bevraging. Uit deze bevraging kwamen een aantal aandachtspunten naar voor zoals het belang van lokale dienstverlening en sociaal verenigingsleven, het belang van korteketenlandbouw, digitale omschakeling en het aanbod van nabije multifunctionele groene open ruimte.

Lokale landbouw

en korte keten

Met middelen uit het Europees Landbouwfonds, aangevuld met Vlaamse cofinanciering, wordt ingezet op 3 thema’s: eenzaamheid op het platteland, lokale landbouw en korte keten en biodiversiteit.

“Verschillende aspecten worden nu verder meegenomen voor de opmaak van het Vlaams Strategisch GLB-plan in de ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers van de Vlaamse Landmaatschappij en de provincies.” Daarna volgt ook een politieke validatie.

Zo is het project van Natuurpunt en ABS ‘Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer’ een voorbeeld voor projecten waarin de landbouw- en natuursector samenwerken aan gemeenschappelijke uitdagingen. “Belangrijk is dat dergelijke projecten ook op het terrein tot resultaten leiden”, aldus nog minister Demir.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent