Startpagina Maïs

Demonstratie tijdens Werktuigendagen: Waarmee rekening houden bij onderzaai van gras bij maïs?

Op 9 augustus organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem- en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment rond de onderzaai van gras bij maïs. Wat zijn de voor- en nadelen, hoe pas je het principe van onderzaai het best toe en waar houd je het best rekening mee? Akkerbouwer Bernard Janssen uit Bree deelde enthousiast zijn ervaringen.

Leestijd : 3 min

Bernard Janssen, akkerbouwer te Bree, teelt een grote variëteit aan akkerbouwgewassen, waaronder verschillende groenten, aardappelen en granen. Verder wordt zijn teeltplan aangevuld met een deel gras- en maïsland.

Waarom onderzaai van gras bij maïs toepassen?

Bij de percelen korrel- en silomaïs werd door Bernard reeds gebruikgemaakt van een groenbedekker na de maïsoogst, namelijk snijrogge. Recent stapte Bernard echter over naar de toepassing ‘onderzaai van gras bij maïs’ om te kunnen voldoen aan de wetgeving omtrent vanggewassen. Met veel enthousiasme vertelde hij ons dat tijdens de maïsoogst het gras goed opgekomen was. Vooral na de oogst begon het gras zich volop te ontwikkelen. Het ging als een mooi ontwikkelde grasmat de winter in. In het voorjaar zag je dat de grasmat zich nog verder ontwikkelde (zie figuur 1).

Figuur 1: Evolutie grasgroei teeltjaar 2020 (Inzaai gras 09/07/2020)
Figuur 1: Evolutie grasgroei teeltjaar 2020 (Inzaai gras 09/07/2020) - Foto: B3W

Figuur 2: Evolutie grasgroei 2021 (inzaai gras 2 juli 2021)
Figuur 2: Evolutie grasgroei 2021 (inzaai gras 2 juli 2021) - Foto: B3W

Naast het voldoen aan de wetgeving heeft de toepassing onderzaai ook andere voordelen, waaronder extra aanbreng organische koolstof, een betere bodemstructuur, een lager nitraatresidu en minder nitraatuitspoeling.

Aandachtspunten?

Onderzaai als toepassing vraagt echter wel enkele aandachtspunten zoals keuze van het perceel, tijdstip van de onderzaai, keuze van de grassoort(en), onkruidbestrijding, techniek onderzaai en bemesting van de maïs.

Bernard kiest ervoor om het gras in te zaaien na het sluiten van de maïsrijen en gebruikt hiervoor Italiaans raaigras aan 20 kg/ha.

Inzake onkruidbestrijding werkt akkerbouwer Bernard met een voorzaaitoepassing, gevolgd door een klassiek spuitschema met contactmiddelen. Het gebruik van dergelijke gewasbeschermingsmiddelen heeft geen negatieve invloed op de onderzaai van het Italiaans raaigras, aldus Bernard: “Vorig jaar hebben we een proefopstelling gedaan aan een dosering van 20%, 40%, 60%, 80% en 100% bodemmiddelen, dwars op de zaairichting van de maïs en de onderzaai. We hebben daar echt geen verschillen gezien, het stond allemaal even vol en mooi.”

Verder haalt Bernard aan dat de mogelijkheden van onderzaai op percelen met een hoge onkruiddruk nog nader onderzocht dienen te worden. “Dit jaar heb ik voor een klant onderzaai van gras bij maïs toegepast op een perceel besmet met knolcyperus. We zullen zien welk resultaat dit zal geven. Qua bemesting is er niets veranderd,” vertelt Bernard. “Ik volg nog steeds de normen op die gelden voor het gewas.”

Omgebouwde machine

Bernard maakt gebruik van een omgebouwde spuitboom om het graszaad tussen de rijen maïs te blazen. Deze techniek van onderzaai heeft volgens Bernard meerdere voordelen: “Het zorgt voor een efficiënte onkruidbestrijding, aangezien de onderzaai pas tijdens het sluiten van de rijen maïs plaatsvindt. Er is geen extra bodembewerking nodig en je kunt werken met grote werkbreedte.

De omgebouwde spuitboom is 21 m lang, waardoor negatieve effecten op verdichting van de bodem en het omverrijden van maïsplanten minimaal blijven. Hoewel de grote werkbreedte veel voordelen met zich meebrengt, geeft Bernard wel nog het volgende mee: “De omgebouwde spuitboom is niet opgebouwd uit deelsecties, het is 21 m en het blijft 21 m. Maar aangezien er bij onderzaai aan lage hoeveelheden wordt gewerkt, verwacht ik hier geen grote problemen indien er overlap is van de toepassing.” Geïnteresseerden kunnen het best contact opnemen met Bernard of met de firma Partoens. Zij bieden onderzaai van gras in maïs aan in loonwerk. De firma Partoens uit Bree voert vooral loonwerk uit in Noord-Limburg.

Meer weten?

Mocht je de webinar ‘Onderzaai van gras in maïs, waar rekening mee houden’ van maandag 9 augustus graag (her)bekijken, dan kan je deze via www.b3w.vlaanderen.be terugvinden. Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met lore.luys@b3w.vlaanderen.be of met marijke.gijbels@b3w.vlaanderen.be.

Lore Luys en Marijke Gijbels, B3W

Lees ook in Maïs

Meer artikelen bekijken