Provincie Limburg zoekt everzwijncoördinator

De provincie Limburg heeft een vacature geplaatst voor een everzwijncoördinator.
De provincie Limburg heeft een vacature geplaatst voor een everzwijncoördinator. - Foto: archief LBL

De provincie is op zoek naar een bruggenbouwer die samen met partners en stakeholders op zoek gaat naar mogelijkheden om schade te vermijden en acties om de everzwijnpopulatie in toom te houden. De everzwijncoördinator neemt op het terrein een coördinerende en faciliterende rol op, stimuleert lokale samenwerkingsverbanden en zorgt ervoor dat de engagementen worden nagekomen, luidt de vacature.

Moeilijk verhaal

Kandidaten moeten beschikken over een masterdiploma. Ervaring in projectmanagement of stakeholderprocessen vormt een troef, klinkt het. Bij het Algemeen Boerensyndicaat in Limburg wordt de nieuwe functie lauw onthaald. “De coördinator moet alle partijen rond de tafel krijgen, maar wanneer spreken we van een grote populatie? Natuurpunt gaat altijd in het voordeel van het varken spreken, en vanuit de landbouw is het altijd te veel. Hoe ga je dat aanpakken?”, vraagt Koen De Busschop, provinciaal voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat. “Wij weten niet of dat een meerwaarde gaat worden. Ik kan niet begrijpen dat we nu niet aan tafel kunnen zitten zonder een coördinator. Er is al heel wat geprobeerd om tot een overeenkomst te komen, maar het is een heel moeilijk verhaal.”

Tijd voor actie

Volgens de boeren moet er dringend iets aan de everzwijnen gedaan worden. “Landbouwers zijn zo misnoegd dat ze de schade aan gewassen al niet meer melden omdat er toch niks aan gedaan wordt. Als je nu iets zegt, ben je direct tegen de natuur, maar er moet wel iets aan gedaan worden”, aldus De Busschop. “Men wil het in stand houden, maar dat stopt niet: als zo'n varken 2 keer biggetjes brengt op een jaar, wat kan als ze genoeg voedsel vinden, dan gaat dat op 10 jaar tijd een massa varkens opbrengen.”

Boerenbond was naar eigen zeggen al jaren geleden vragende partij voor een everzwijncoördinator, om het overleg tussen de verschillende partijen te helpen en te coördineren. “Het is op zich positief dat die everzwijncoördinator er nu lijkt te komen. Dat kan het overleg alleen maar ten goede komen”, reageert Boerenbond-woordvoerder Vanessa Saenen. “Voor ons blijft het belangrijkste wel dat er resultaten op het terrein geboekt worden.”

Schade vergoeden

Ook Boerenbond merkt dat heel veel land- en tuinbouwers hun schade niet meer melden. “Tot nu toe is nog geen enkele schade vergoed, bijvoorbeeld voor boeren wiens maïs of grasland (ten dele) vernield werd door everzwijnen, omdat de condities heel erg complex liggen en je het bijna niet kan bewijzen. Dat moet eigenlijk echt wel anders”, zegt Saenen. “Als daar niks aan gedaan wordt, kan het ook niet zijn dat landbouwers gewoon volledig met de lasten blijven zitten. Daar moet echt iets aan gedaan worden naar vergoeding toe.”

Belga - TD

Meest recent

Meest recent