Inzaaien vanggewassen na maïs en late aardappelen mag langer dit najaar

De uiterste inzaaidatum van de vanggewassen na maïs en late aardappelen wordt nu vastgelegd op 31 oktober.
De uiterste inzaaidatum van de vanggewassen na maïs en late aardappelen wordt nu vastgelegd op 31 oktober. - Foto: TD

Door de moeilijke groeiomstandigheden gedurende 2021 is het oogsten en rooien van deze gewassen later op gang gekomen en ook logistieke belemmeringen spelen bij de loonwerkers, waardoor de oogstwerkzaamheden voor een aantal landbouwbedrijven niet beëindigd zijn op 15 oktober.

“Omdat de vraag vanuit de landbouwers terecht is, verlengen we dan ook de periode om in te zaaien tot 31 oktober”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

31 oktober

De uiterste inzaaidatum van de vanggewassen na maïs en late aardappelen wordt nu vastgelegd op 31 oktober. “De inzaai moet wel gebeuren binnen de 72 u na het oogsten. Elke dag dat later ingezaaid wordt heeft immers een negatief effect op de waterkwaliteit omdat er minder stikstof kan opgenomen worden door het vanggewas”, aldus Demir.

Demir laat nog weten dat ze de regelingen rond vanggewassen in overleg met de landbouworganisaties wil hervormen tot een eenvoudiger en effectiever systeem. Dat moet beter toelaten om de uitspoeling van nitraat te verminderen. Naast de tijdige inzaai van vanggewassen zullen ook duurzame teelt- en bemestingspraktijken de kern vormen. Deze hervorming is door de landbouworganisaties positief onthaald en wordt nu verder geconcretiseerd.

VLM -TD

Meest recent

Meest recent