Carrefour Foundation steunt Farming For Climate om agro-ecologie te promoten

Claude Henricot is pionier op het gebied van agro-ecologie.
Claude Henricot is pionier op het gebied van agro-ecologie. - Foto: Carrefour

Farming for Climate bestaat uit 8 vrijwillige ‘impactondernemers’ die allemaal dezelfde ambitie hebben: bijdragen aan de strijd voor het klimaat door adviseurs samen te brengen met landbouwers die zich willen inzetten voor bodembehoud.

Sinds 2019 ontwikkelt de vereniging haar relaties met landbouwfederaties en -vakbonden om inzicht te krijgen en tegemoet te komen aan de behoeften van Belgische landbouwers die duurzamere praktijken willen invoeren.

Een model van agro-ecologie

Midden september bezochten 2 teams de boerderij van Henricot in het Belgische Waals-Brabant voor een ontmoeting met Claude Henricot.

Als zoon van een landbouwer en al 20 jaar pionier op het gebied van agro-ecologie, getuigde hij van de talrijke experimenten waarmee hij vandaag zijn 125 ha grond kan exploiteren met respect voor de bodem. Claude Henricot, landbouwkundige van opleiding, onderneemt een grondige observatie van zijn land en de natuurlijke werking ervan.

De eerste stap was stoppen met ploegen met oog op het behoud van het ecosysteem dat zichzelf kan regenereren. Claude Henricot zet zijn overgang verder door een rijk ecosysteem te re-integreren waardoor gewassen op een natuurlijke wijze agressies kunnen bestrijden: plantenhagen, bomen, bloembedden, vogelnestjes installeren, mycorrhiza... en heel gezond agronomisch systeem dat lokale mineralen bewaart en een unieke identiteit geeft aan de producten.

Vandaag is de Henricot Boerderij er trots op dat hun land 5 keer meer wormen per vierkante meter bevat dan in de conventionele landbouw. Bovendien weren ze al 5 jaar meststoffen.

De Carrefour Foundation zal Claude Henricot steunen om de kennis en de machines te verwerven die hem in staat stellen de techniek van direct zaaien onder plantenbedekking toe te passen. Deze techniek bestaat erin een gewas te zaaien zonder eerst te ploegen. Daarnaast zal hij ook zijn vaardigheden in de boslandbouw verder ontwikkelen.Tot slot wil Claude Henricot zijn kennis graag met zo veel mogelijk mensen delen en gaat hij opleidingen aanbieden aan Belgische universiteiten en aan landbouwers die aan het omschakelen zijn.

Carrefour - TD

Meest recent

Meest recent