De maïs is op vele velden hakselrijp

De meeste maïsvelden zijn nu hakselrijp.
De meeste maïsvelden zijn nu hakselrijp. - Foto: AS

Na de grote stijgingen van een week terug nam de afrijpingssnelheid een beetje gas terug door het minder gunstige weer. Door de neerslag heeft de maïsstengel opnieuw meer water kunnen opzuigen. Daardoor stijgen de drogestofpercentages minder snel, maar dat betekent niet dat de afrijping van de kolf ondertussen niet gestaag verder gaat.

Over alle locaties samen (zie tabel) steeg het drogestofpercentage met 2,1% op een week, naar een gemiddelde van 33,2%. Op de locaties te Meeuwen en Poperinge stegen de cijfers op weekbasis met respectievelijk 5,2 en 4,3%. Op de meeste locaties steeg het drogestofpercentage met minder dan 2%. In Westerlo en Retie kan men zelfs spreken van een stagnerende toestand voor de drogestofpercentages.

Hakselrijpe maïs

Ondanks de tragere evolutie zitten de meeste DS-cijfers in de tabel nu boven de 32-33%. We mogen ook niet uit het oog verliezen dat dit de situatie van een week terug reflecteert op het moment van de bemonstering. Door de regen en de ongunstige weersomstandigheden verwachten we deze week opnieuw een eerder matige stijging van hooguit enkele procenten. Maar zelfs als we een beperkte stijging inschatten voor de tabel van volgende week, dan zitten we op zo goed als alle plaatsen met hakselrijpe maïs (ook voor de laatrijpe rassen). Voor een aantal velden zitten we zelfs nu al met overrijpe maïs. Een aantal van de proeflocaties voor de staalnames zijn in de loop van deze week geoogst omwille van het oogstrijp stadium. Voor deze locaties zullen dus geen nieuwe cijfers meer beschikbaar zijn.

Gelukkig zijn de hakselaars momenteel druk bezig, want een groot deel van de maïs moet nog gehakseld worden. We verwachten dat het vanaf nu snel zal gaan en dat er nog maar weinig gaatjes in de agenda’s van de loonwerkers zullen zitten voor de komende dagen. Het is dus hoog tijd om een afspraak te plannen, moest u nog geen contact opgenomen hebben.

Voor LCV: Jurgen Depoorter (CIPF), Gert Van de Ven (Hooibeekhoeve)

Meest recent

Meest recent