Maïsoogst stilaan over de helft

Geschat wordt dat in Vlaanderen de snijmaïsoogst over de helft zit.
Geschat wordt dat in Vlaanderen de snijmaïsoogst over de helft zit. - Foto: TD

Bekijken we de cijfers in de tijd dan zien we dat 2021 zo’n 3 à 4 weken achterophinkt ten opzichte van 2019 en 2020. Het behaalde drogestofgehalte op 20 weken na zaai is zo’n 6% lager dan in 2019 en 2020.

De maïsoogst draait op volle capaciteit en we schatten dat we in Vlaanderen ongeveer over de helft zitten. Soms gebeurde dit moeizaam met veel insporing en structuurschade tot gevolg. Ondanks het uitstel van de uiterste inzaaidatum voor de vanggewasregeling van MAP6, blijft het van belang voor je bodem om snel na de oogst de bodem los te maken en een groenbedekker in te zaaien (tenzij die in onderzaai reeds gezaaid zou zijn).

Momenteel rest de vraag in hoeverre de afrijping nog zal vorderen bij de in juni gezaaide velden. Zeker daar waar de maïs sterk waterschade heeft geleden zullen ongelijke maïs met kleine kolven slecht verder afrijpen. Men kan zich dan best richten naar de zaai van de groenbemester voor het eind van de maand. Ook daar waar dit omwille van MAP6 of EAG een verplichting is, maakt men beter tijdig oogstplannen. Let er ook op dat bij deze kuilen de eventuele silosappen niet in het oppervlaktewater terecht komen.

Voor LCV : Jurgen Depoorter (CIPF), Gert Van de Ven en An Schellekens (Hooibeekhoeve)

Meest recent

Meest recent