Bijsturing Farm to Fork-strategie door Europees Parlement: “Grotere betrokkenheid van landbouwsector nodig”

De Farm to Fork-strategie vormt de basis van de groene transitie binnen de landbouw- en voedselproducerende sector.
De Farm to Fork-strategie vormt de basis van de groene transitie binnen de landbouw- en voedselproducerende sector. - Foto: LBL

Europees Parlementslid Hilde Vautmans, lid van de landbouwcommissie van het Europees Parlement (Open Vld, Renew Europe): “De Farm to Fork-strategie is het Europese antwoord op de uitdagingen van de landbouw- en voedingssector. We hebben zo’n alomvattende strategie nodig om tot een robuust en duurzaam voedselsysteem te komen, maar het voorstel van de Europese Commissie in mei 2020 riep toch nog wat vragen op. Bepaalde doelstellingen missen wetenschappelijke onderbouwing of een concreet stappenplan, maar vooral: ik miste de betrokkenheid van onze boeren, de sector zelf. Daarom kwam het Europees Parlement met dit initiatiefverslag, waarin ze aanbevelingen doet om van deze strategie een succes te maken. Onze boeren hebben namelijk nood aan een samenhangend en stabiel kader dat hen in staat stelt de uitdagingen aan te gaan en om van duurzame landbouw een economisch levensvatbaar businessmodel te maken.”

De Farm to Fork-strategie is erg breed, met voorstellen gaande van het reduceren van antibiotica- en pesticidengebruik, het vergroten van het aandeel van biologische landbouw, het verbeteren van dierenwelzijn, circulaire economie, nieuwe etikettering, lokale voeding, inzetten op een gezonde levensstijl en het aanpakken van voedselverliezen.

“Een duurzame voedselketen vergt een gezamenlijke inspanning van alle spelers en in alle stadia van de keten. Onze boeren zullen hier, als primaire producenten, een cruciale rol in spelen. Zij hebben de voorbije jaren al belangrijke stappen gezet, maar net zoals in andere sectoren zijn extra inspanningen nodig. Als we als Europa strengere eisen opleggen met betrekking tot pesticiden-, antibiotica- en mestgebruik of de uitstoot van broeikasgassen, dan moeten we onze boeren daarin ook ondersteunen. Het heeft namelijk geen zin om doelstellingen te stellen als niemand ze kan halen, je daarmee de landbouwsector dood maakt of afhankelijk wordt van import uit het buitenland. Daarom benadrukken we in dit rapport dat eerlijke prijzen en een leefbaar inkomen dé basisvoorwaarde blijven om de toekomst van de landbouwsector te garanderen. Het is nu aan de Commissie om de strategie verder uit te werken tot concrete wetgevingsinitiatieven, rekening houdende met de aanbevelingen van het Europees Parlement zodat zowel boeren, consumenten als het milieu zullen profiteren van de strategie”, besluit Vautmans.

Meest recent

Meest recent