Startpagina Actueel

Bijna 300 aanmeldingen van landbouwers voor verwijdering van asbest

Sinds eind september kunnen land- en tuinbouwers met een landbouwnummer hun daken asbestveilig laten maken via het sectorprotocol voor land- en tuinbouwers. Na 1 maand meldden al bijna 300 landbouwers zich aan op www.asbestinfo.be.

Leestijd : 3 min

Met het sectorprotocol willen Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en de sectororganisaties Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en het Vlaams Agrarisch Centrum inzetten op de versnelde verwijdering van asbestdaken in de agrarische sector, waar nog veel asbest aanwezig is. “25% van de asbestdaken in Vlaanderen behoort tot de agrarische sector. Dan spreekt het voor zich dat we ook onze landbouwers prioritair ondersteunen in de afbouw ervan op hun daken”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

In 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan asbestafbouw goed. Vlaanderen wil tegen 2040 asbestveilig zijn. Het actieplan zet daarom in op een versnelde afbouw van asbestmaterialen in onze leefomgeving. Asbestdaken en gevels zijn daarbij het meest zichtbaar. Die verweren doordat ze verouderen en blootgesteld zijn aan invloeden van het weer.

Verdubbeling van budget

Zowat een vierde van de asbestdakoppervlakte in Vlaanderen vinden we terug in de landbouwsector. De OVAM werkte samen met de land- en tuinbouwsector (ABS, Boerenbond en VAC) een sectorprotocol uit om land- en tuinbouwers te helpen vlot hun asbestdaken te ontmantelen. De Vlaamse Regering versterkte daarom het al voorziene budget van 1,5 miljoen euro met een extra 1,5 miljoen euro vanuit de relancemiddelen.

Het sectorprotocol is nu één maand van kracht en al 280 landbouwers hebben zich ondertussen aangemeld bij de OVAM om hun daken asbestveilig te maken. Die zijn samen goed voor 261.000 m² asbestplaten; omgerekend is dat 5.200 ton asbestcement. Dankzij de relancemiddelen ‘Vlaamse Veerkracht’ kon de Vlaamse Regering het budget verdubbelen naar 3 miljoen euro. Met het totaalbudget zal het asbestdak van zo’n 1.000 locaties verwijderd kunnen worden.

“We mogen spreken van een groot succes. Dat ook de landbouwers zo enthousiast op ons aanbod ingaan, betekent dat het gevaar van verouderde asbestdaken bij steeds meer Vlamingen doordringt. Hopelijk volgen velen dit goede voorbeeld zodat we Vlaanderen stap voor stap asbestveiliger kunnen maken. Bovendien zorgen we zo voor meer dak- en gevelrenovaties in Vlaanderen, die op de koop toe ook nog eens zorgen voor het verlagen van de energiefactuur van onze landbouwers, voor extra tewerkstelling voor de bouwsector én voor het verminderen van de uitstoot van CO2”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Aanmelden via de website

De landbouwer die gebruik wil maken van een ophaling via de OVAM moet daarbij beschikken over een ondernemingsnummer samen met een landbouwnummer, en een exploitatienummer die de landbouwer voor zijn activiteiten verkreeg bij het Departement Landbouw & Visserij. Bij de aanmelding geeft de landbouwer ook aan van welk perceel het dak verwijderd zal worden en waar de inzamelaar de container moet plaatsen.

Aan de hand van het aantal vierkante meter kan de OVAM bepalen hoeveel containers de inzamelaar moet leveren. De OVAM selecteerde de inzamelaar op basis van strenge kwaliteitscriteria die een asbestveilige ophaling garanderen. De inzamelaar zal de gevulde containers van op de aangegeven locatie afvoeren voor verdere verwerking. Er kan beroep gedaan worden op dit protocol tot 10 jaar na pensionering, dus ook landbouwers op pensioen maken nog aanspraak op de ondersteuning.

De sectororganisaties en de OVAM engageren zich gezamenlijk om de landbouwer de nodige informatie te bieden over hoe hij het dak op een asbestveilige wijze kan (laten) verwijderen. Zo kan hij de nodige voorzorgen nemen om zichzelf en zijn omgeving te beschermen voor eventuele blootstellingsrisico's aan asbest tijdens de werken.

Landbouwers kunnen een (dak)aannemer vinden via het Asbestcharter dat de OVAM samen met de bouwsector uitwerkte. Deze dakwerkers vinden asbestveilig werken belangrijk en onderschrijven dat openlijk via het charter. Hun uitvoerende werknemers zijn bovendien in het bezit van een geldig attest voor ‘eenvoudige handelingen’. Zo is de land- en tuinbouwer zeker dat deze werknemers weten hoe je veilig een asbestdak kan demonteren.

LV-kabinet Demir

Lees ook in Actueel

Voedselbos Schelle groeit

Actueel Op zaterdag 3 december plantten vrijwilligers van Natuurpunt, Velt en Voedsel + Dorp de voedselbosrand van het voedselbos in Schelle aan. Er werden onder meer appel-, (kwee)peren-, okkernoot- en mispelbomen geplant, aangevuld met allerlei streekeigen struiken.
Meer artikelen bekijken