Startpagina Actueel

Prevent Agri over preventie: ‘Geef als bedrijfsleider zélf het goede voorbeeld’

Wat (dodelijke) arbeidsongevallen in de land- en tuinbouw betreft, belooft 2021 weer een gitzwart jaar te worden en dat ondanks de sensibilisering en preventie, die alsmaar meer ingang vinden op onze bedrijven. Daar draagt Prevent Agri, die ondersteuning en begeleiding biedt, een belangrijk steentje toe bij.

Leestijd : 5 min

Alles draait rond bewustwording, dé klik die moet worden gemaakt. Door een kleine investering te doen, kan je veel menselijk én financieel leed voorkomen. Die kosten gebeuren vaak al, maar gebruik de aangekochte middelen dan ook op een correcte manier.” Hieronder geven we een dubbelinterview met preventieadviseurs Mieke Sevenans en Robin De Sutter van Prevent Agri, met daarbovenop: 10 bruikbare en handige tips en één extra gouden tip.

Prevent Agri is het initiatief dat in het leven werd geroepen door een gezamenlijke beslissing van de sociale partners van de Groene Sectoren met als doel te zorgen voor een coördinatie tussen alle verschillende initiatieven en acties.

Welzijn van werknemers bevorderen

“De hoofdopdracht van Prevent Agri bestaat erin het welzijn van de werknemers op de werkvloer van de groene sectoren blijvend te bevorderen”, zeggen preventieadviseurs Mieke Sevenans en Robin De Sutter van Prevent Agri, dat zetel houdt in Nazareth.

Daartoe verzamelt Prevent Agri alle mogelijke kennis die de veiligheid in de land- en tuinbouwsector bevordert om deze op een toegankelijke en praktische manier naar de sectoren te brengen.

Ondanks de grote inspanningen en groeiende bewustwording blijft de nood aan preventie en campagnes hoog. “In tegenstelling tot in de beginjaren, gaat het gelukkig al veel beter. De sector is er al veel meer klaar voor dan vroeger, maar de vraag moet van hen komen. Mensen moeten er zich nog meer bewust van worden en er aandacht voor hebben.”

Alles op de schouders van de landbouwer

Toch zijn er een aantal factoren die een en ander bemoeilijken. “Het is eigen aan de sector om te stellen: een ongeval zal niet op ons bedrijf gebeuren. De instelling van de land- en tuinbouwer - en daar bedoelen we niets negatiefs mee - is dat er meer ‘rek op de rekker’ zit. De grenzen liggen ergens anders en verder dan bij een modale burger, en die grenzen worden alsmaar verlegd door grote bedrijven, door grotere machines, door de hogere druk, door weersomstandigheden…

Vergeet ook niet dat alles -in tegenstelling tot in andere bedrijven of in kmo’s waar vaak wordt gedelegeerd- op de schouders van die land- en tuinbouwers komt te liggen. Vaak staan de verdienmodellen ook onder druk, is er veel meer stress dan vroeger, wat er natuurlijk voor zorgt dat een ongeval vlugger is gebeurd, vaak met noodlottige gevolgen. Ook bij loonwerkers is er een groeiende tijdsdruk. Het zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat er op bedrijven soms een tikkende tijdbom aanwezig is. Een landbouwer moet nu eenmaal van alle markten thuis zijn. Zijn bedrijf groeit verder, maar soms kan de rest niet volgen, of volgt gewoon niet”, stelt Mieke Sevenans.

Meten is weten, maar in het geval van arbeidsongevallen en beroepsziektes ligt dat ook in de land- en tuinbouwsector veel moeilijker. “Er is nog nooit iets gebeurd, of het wordt niet aangegeven. De statistieken zijn een groot probleem binnen onze sectoren. Er zijn ook veel eenmanszaken en zelfstandigen, seizoenarbeiders, familieleden, occasionele helpers… die bij ongevallen niet in de cijfers van Fedris zitten.”

Ongevallen door verplettering (van machines)

Tot vandaag zouden in 2021 al 13 dodelijke ongevallen in de land- en tuinbouw zijn gebeurd. “Maar in de officiële statistieken vind je er daar maar 1 of 2 van terug. Het is onmogelijk om correct te weten hoe groot het probleem juist is. We gaan ervan uit dat je die officiële cijfers minstens met een factor 3 kunt vermenigvuldigen. Met Prevent Agri proberen we alles zo goed mogelijk op te volgen en de cijfers te analyseren waar die ook te vinden zijn”, vult Robin De Sutter aan. De voorbije jaren waren zeker de mestgassen op landbouwbedrijven een groeiend probleem. “Vandaag merken we dat er vaak meer ongevallen gebeuren door verplettering (van machines), en meestal als gevolg van herstellings- of onderhoudswerken.”

Of meer controle dan niet aangewezen zou zijn? “Prevent Agri is geen controleorgaan, voor alle duidelijkheid. Na federale inspectiecontroles merken we wel dat de aanvragen voor preventie en bedrijfsbezoeken toenemen. Maar als het van moeten is, werkt het niet. Alles draait rond bewustmaking én bewustwording.

Land- en tuinbouwers moeten vooreerst die klik maken. Er is nog werk aan de winkel, maar we boeken zeker vooruitgang en dat is hoopgevend. Af en toe is het 2 stappen voorwaarts, en 1 achteruit. Het is wel positief dat bij audits de tips worden meegenomen en ook worden uitgevoerd én toegepast. Vaak wordt op het land- en tuinbouwbedrijf al geïnvesteerd in preventie. De kosten zijn al gemaakt. Maar dan komt het: die middelen moeten ingezet worden, én op de juiste manier worden gebruikt.”

Ook onderzoeks-, proef- en kenniscentra besteden meer aandacht aan preventie. Dat geldt ook voor het landbouwonderwijs. “Die focus is gelukkig de voorbije 5 jaar enorm toegenomen en dat stemt ons tevreden. De jongeren die nu landbouwonderwijs volgen, zijn de boeren van morgen, maar dat moet ook in het voortgezet onderwijs. We volgen ook stagebedrijven consequent op, want indien bijvoorbeeld daar nonchalant met preventie zou worden omgesprongen, kan dan vervolgens op 2 dagen tijd 6 jaar preventieaandacht in de onderwijsinstelling worden weggeveegd. Nogmaals, het gaat verder de goede richting uit.” Volgens Prevent Agri zouden ook landbouworganisaties én hun consulenten hierin nog extra steun kunnen verlenen.

Bij preventie weet je nooit hoeveel ongevallen je hebt voorkomen

“Ja, we zien ons werk wel als een missie. We vragen geen onmogelijke dingen. Met praktische en haalbare tips kan het echt wel. We bouwen daar nu op verder. We zijn in onze werking niet gefaald als het een zwart jaar is, want je weet nooit hoeveel ongevallen we net door ons werk en onze inzet hebben voorkomen. Het komt wel goed. Voor ons is het afwisselend, boeiend en divers werk. Vandaag zitten we met onze neus in de regelgeving, morgen staan we met onze laarzen in het veld en overmorgen geven we tips op beurzen”, besluiten Robin De Sutter en Mieke Sevenans.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken