Startpagina Pluimvee

Fipronil in eieren - "Belangrijk om onderzoek alle kansen te geven en geen informatie te verstrekken"

Het gerechtelijk onderzoek naar het gebruik van fipronil in de pluimveesector heeft tot doel de illegale handel tot op het bot uit te zoeken. Het is belangrijk om dit onderzoek alle kansen op succes te geven en dus geen informatie te verstrekken die dat op de helling kan zetten. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) donderdag.

Leestijd : 2 min

"Het gebruik van fipronil is niet toegestaan in deze sector en is dus illegaal", benadrukt het FAVV. Het parket voert, met ondersteuning van het Voedselagentschap, een onderzoek uit naar het gebruik van het product in de pluimveesector. Het FAVV respecteert naar eigen zeggen ten volle het geheim van het gerechtelijk onderzoek.

"Het gevoerde beleid met betrekking tot de te nemen maatregelen is volledig in lijn met de Europese richtlijnen ter zake die door de Commissie op 31 juli aan alle lidstaten werd verspreid. Zowel België als Nederland volgen deze aanpak", legt het FAVV uit. Het FAVV staat er wel op om de consument maximaal in te lichten over de mogelijke risico's voor de volksgezondheid.

Op basis van de gegevens die ter beschikking werden gesteld, heeft het FAVV uit voorzorg producenten van eieren geblokkeerd. "In alle bedrijven werden monsters genomen die op de aanwezigheid van fipronil geanalyseerd worden. Deze bedrijven moesten bovendien hun klanten inlichten zodat die de eieren uit de handel konden halen", legt het FAVV uit. Het agentschap controleert dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Aangezien de vastgestelde gehalten aan fipronil in eieren op dit moment aanzienlijk lager zijn dan de afgesproken EU-grenswaarde is een recall volgens het Voedselagentschap zoals voorzien in de publiekswaarschuwing in Nederland niet nodig.

"Alle eieren waarin er volgens onze analyses fipronil is aangetroffen, worden sowieso vernietigd ook al vormen de tot nu toe aangetroffen concentraties volgens de Europese richtlijnen geen gevaar voor de volksgezondheid", luidt het.

Bedrijven waar er fipronil in de eieren wordt aangetroffen, mogen pas weer opstarten eens het FAVV er zeker van is dat de stof er geen probleem meer stelt voor de voedselketen. De betrokken bedrijven moeten in eigen controles kunnen aantonen dat er in hun nieuwe eieren geen fipronil te detecteren is. Daarna gaat het FAVV nog eens langs om een officieel monster te nemen en te analyseren. Pas als ook in die analyses van het FAVV geen fipronil meer gedetecteerd wordt, wordt het bedrijf vrijgegeven.

Het onderzoek is nog volop aan de gang, benadrukt het Voedselagentschap. "Indien er toch analyseresultaten zouden vastgesteld worden die de Europees afgesproken grenswaarde zouden overschrijden, zullen we de consumenten onmiddellijk informeren en meteen de nodige maatregelen treffen om de voedselveiligheid te garanderen", luidt het nog.

Belga

Lees ook in Pluimvee

SALV vraagt om te wachten met Vlaamse normen voor kalkoenenhouderij

Pluimvee Het is op zich een goede zaak dat de Vlaamse regering met een nieuw besluit een normenkader voor het dierenwelzijn in de professionele kalkoenenhouderij wil invoeren. Tegelijk is het belangrijk om het gelijke speelveld in voldoende mate te waarborgen. Daarom vraagt de SALV aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) om de invoering uit te stellen tot er Europees beleid terzake is.
Meer artikelen bekijken