Startpagina Actueel

Regenval in de zomer zet druk op de opbrengsten

Door de regenval in de zomer laten de voorlopige productieramingen van de landbouwteelten voor dit jaar vooral een opbrengstdaling van wintertarwe, spelt en triticale zien. Dat berekende StatBel, de Belgische Dienst voor Statistiek.

Leestijd : 1 min

Voor wintertarwe gaat het om -12,5 %, voor spelt -10,8 % en voor triticale om -20,7 %. Het gaat wel om voorlopige ramingen voor de oogst 2021, die StatBel heeft geanalyseerd. Doordat de oppervlakte wintertarwe in 2021 met 6,2 % groeide, werd de productiedaling beperkt tot -7,1 % of -114.623 ton. Voor spelt werd zelfs een productiestijging genoteerd van +9,1 % als gevolg van de sterke areaaluitbreiding (+22,4 %).

De productiedalingen van de zomergranen (zomergerst en zomertarwe) zijn het gevolg van de afname van de arealen in 2021. De productie van korrelmaïs is ten opzichte van 2020 quasi gelijk gebleven. Dit komt omdat de oppervlaktedaling teniet werd gedaan door de opbrengsstijging (+6,9 %).

Bieten en aardappelen

De productie suikerbieten daalt lichtjes met 0,8 %. Dit komt doordaad de oppervlaktdaling wordt gecompenseerd door een lichte opbrengsttoename.

Ondanks de afname van de oppervlakte van aardappelen met 7,8 % werd de productiedaling, als gevolg van de goede opbrengst (+6,5 %) in 2021 beperkt tot -2 %.

Nog dit: de productie van koolzaad nam af met 6,9 %. Deze daling was volledig toe te schrijven aan de opbrengstdaling van 6,9 %.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken